Nytt kommunalråd utsett för Centerpartiet i Västerås

Monica Stole-Nordin blir nytt kommunalråd i Västerås

Karin Westlund från Romfartuna och ordförande i Skultuna kommundelsnämnd, har beslutat att kliva av posten som kommunalråd för Centerpartiet. Anledningen är att hon tilldelats finansiering för att doktorera inom skogsnäringen. Hennes avhandling ska utreda hur man kan optimera uttag av skogsråvara under hela året i ett förändrat klimat. 

”Det har varit en fantastiskt rolig och lärorik tid och jag ser detta som en halvhalt i mitt politiska engagemang. Men när jag nu får chansen att doktorera inom mitt intresseområde, skogen, kan jag inte tacka nej” säger Karin Westlund. ”Samtidigt kommer jag ha en fot kvar i politiken och fortsätta som ordförande i Skultuna kommundelsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Byggnadsnämnden, vilket känns väldigt roligt då mycket är på gång med bland annat ny skola i Skultuna och förbättringar för gångtrafikanter på riksväg 56, säger Karin.

Monica Stolpe-Nordin, Dingtuna, kommer gå in och efterträda Karin på posten som kommunalråd från och med september. Monica har en lång erfarenhet av politiskt engagemang och är bland annat vice ordförande i Miljö-och konsumentnämnden och ledamot i Fastighetsnämnden och Västmanlandsmusiken. Hon kommer under hösten kliva in och ta över ordförandeskapet i Byggnadsnämnden efter Lars Kallsäby (C) och kliver då av som ledamot i Fastighetsnämnden.

”Det ska bli oerhört spännande och jag ser verkligen fram emot att kunna jobba med att fortsätta utveckla hela Västerås”, säger Monica. 

Förändringarna tillkännagavs på ett välbesökt medlemsmöte under torsdagskvällen. Centerpartiets gruppledare och kommunalråd, Vicki Skure-Eriksson, är både glad och stolt åt att Karin får chansen att doktorera och ändå finnas kvar inom Västeråspolitiken.

”Karin har verkligen lyft upp Skultunafrågorna i Stadshuset på ett fantastiskt sätt”, säger Vicki.  ”Jag och Monica känner varandra sedan länge och jag ser fram emot att få henne som ny kommunalrådskollega.”.

Centerpartiet Västerås nya kommunalråd Monica Stolpe-Nordin

På mötet presenterades även den nya politiska sekreteraren Victoria Barrsäter, som tar över posten efter Magnus Nystedt som nu gått vidare till en post som kommunikationsansvarig på Centerpartiets organisationsenhet öst med säte i Stockholm. Victoria har en spännande bakgrund som bland annat kock, företagare, säljchef och är förtroendevald för Centerpartiet i Katrineholm. Magnus avtackades för sina 3,5 år på tjänsten och önskan om lycka till på nya tjänsten, som också kommer innebära att han finns tillgänglig för Västerås och de övriga 50-talet kommunkretsar i regionen.

Mötet gästades av Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet i riksdagen och i utbildningsutskottet. Han redogjorde för hur de arbetar intensivt med implementeringen av Januariavtalet och för delar av det utbildningsprogram som ska klubbas på Centerpartiets stämma senare i september i år tillsammans med 800 motioner och fyra ytterligare program. För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Monica Stolpe-Nordin, tillträdande kommunalråd 073-992 29 03

Karin Westlund, avgående kommunalråd 070-518 85 30

Vicki Skure-Eriksson, gruppledare och kommunalråd 070-320 41 61