insamling för musikhjälpen

Centerpartiet stöder musikhjälpen

Centerpartiet Västerås stöder självklart Musikhjälpen

Årets tema är: Sex är inte ett vapen.

Sexuellt våld finns i krig och konflikter världen över. Människor i alla åldrar utsätts för våldtäkter, sexuell tortyr och tvingas in i prostitution och tvångsäktenskap. Överlevare lämnas med livslånga skador, trauman och stigman - medan många förövare går ostraffade.

Bidragen till Musikhjälpen kan bland annat gå till fysisk och psykisk vård för drabbade, till hjälp att driva rättsprocesser och möjlighet till utbildning för att undvika en framtid i fattigdom och utsatthet. Pengarna kan även gå till att skapa säkra platser i osäkra miljöer, till exempel belysning och lås på toaletter i flyktingläger. En viktig del är också att stötta det förebyggande arbetet för att förändra de negativa normer och attityder som ligger till grund för sexuellt våld.

Vi uppmanar alla centerpartister att delta i och sprida insamlingen. Vi uppmanar dig också att starta fler insamlingar i andra centerdistrikt, centerkretsar, idrottsföreningar, hembygdsföreningar, lokala LRF-förbund eller liknande.

Alla bidrag är viktiga och tas tacksamt emot! Vår insamlingsbössa hittar du här.