Positiva nyheter för västerås båtägare

Oroligheterna och brottsligheten vid småbåtshamnen har minskat tydligt.

Polisens statistik visar att antalet anmälda båtbrott nästan halverats. Från 111 anmälningar under 2018, till 62 under 2019. Det handlar om bland annat om stölder av båtmotorer och inbrott i båtar. 

  • I dessa oroliga tider är det extra skönt med den positiva nyheten att vårt gemensamma arbete för att minska brottsligheten i småbåtshamnarna ger effekt, kommenterar Vicki Skure-Eriksson (C) ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande. 

Samverkan mellan kommun, polis och båtföreningar, båtsamverkan, har bland annat lett fram till kommunen har satt upp en grind vid Åpiren och bommar vid Mälarparken, ordnat bättre belysning, röjning av buskage och bättre skyltning. Kommunen har också hjälpt till att uppmana båtägare att använda appen CoBoats för snabb informationsspridning när brott begåtts. 1100 båtägare har anslutit sig hittills.

Genom båtsamverkan utvecklas båtföreningarna hela tiden. Bland annat har de infört bryggvärdar som håller koll på vad som händer på bryggorna. Tillsammans med kommunen och polisen förebygger båtägarna brott och försvårar för tjuven genom att de är mer uppmärksamma och har fått ökad kunskap om hur man skyddar sig och avskräcker.

  • Kommunen ansvarar för 10 km båtbrygga och drygt 3000 båtplatser. Samverkan och dialog med båtägarna och polisen är A och O för att utveckla trygghetsarbetet och hålla i den här positiva trenden. Båtlivet en stor del av identiteten för Västerås. Vi vill att människor tryggt och säkert ska kunna njuta av livet vid Mälaren och då är det viktigt att brotten mot båtägare fortsätter minska, avslutar Vicki Skure-Eriksson.
Tabell som visar brottsstatistik för 2017, 2018 och 2019.
Tabeller som visar brottsstatistik fördelat på brott