Centerpartiet stödjer M och KDs förslag om Västerås Flygplats

Bild: Fredrik Gustavsson

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde behandlades M och KDs förslag att ge stadsledningen i uppdrag att ta kontakt med regionen för ett gemensamt ansvar för Västerås Flygplats AB i form av medfinansiering eller delägarskap. S, L, och Mp röstade tillsammans med V ner förslaget. Centerpartiet röstade för.

Vicki Skure-Eriksson lämnade in ett särskilt yttrande.

Centerpartiet stödjer moderaternas nämndinitiativ. Vi ser Västerås flygplats som en viktig del i regionens infrastruktur för bland andra näringslivet, utbildningsanordnare, fritidsflyg, sjuktransporter och andra samhällsviktiga transporter och ur beredskapssynpunkt vid tider av kris eller krig. Därför är det viktigt att fullfölja den handlingsplan som kommunstyrelsen antog 2017 för att utreda om regionen är villig att ta ett gemensamt ansvar för samhällsviktiga funktioner på flygplatsen. Frågan måste förhandlas formellt med regionen med ett skriftligt svar till kommunstyrelsen.

För dig som vill höra mer om M och KDs förslag så finns här ett inslag från P4 Västmanland.