Sunt bondförnuft och samhällsekonomi

I en debattartikel försöker Martin Hedén ta heder och ära av Centerpartiet i Västerås för att vi lyfter den externa utredning som gjordes 2017 om flygplatsens samhällsnytta. Utredningen visar tydligt att Västerås flygplats genererar 3-4 gånger så mycket intäkter till stat, region och kommun än vad Västerås stad betalar årligen. Utredningen finns att ladda ner på Centerpartiet Västerås hemsida. Där finns också en livesändning med utredaren Martin Hedman från företaget ITA Utveckling AB.

Martin Hedén, liksom S, L, MP och V, propagerar för att flygplatsen måste läggas ner, till vilket pris som helst. Argumentationen ter sig allt mer desperat varefter fler och fler västeråsare ser vilka värden som står på spel och tar ställning i denna historiska folkomröstning.

För Centerpartiet är flygplatsen viktig infrastruktur och en försäkring värd att betala för att klara beredskapen i kriser av olika slag. Att kunna rädda det hjärtsjuka barnet, att snabbt kunna hejda en begynnande skogsbrand eller transportera varor, människor och förnödenheter i krissituationer.

Vi är måna om att behålla och utveckla möjligheterna för företagen som är beroende av en fullt fungerande flygplats. Västerås har alla förutsättningar att kunna bidra till forskning och utveckling för att snabba på den nödvändiga omställningen till klimatsmart flyg. Vi ser positivt på att en av pilotskolorna kommer ha två av sina nya elflygplan stationerade på Västerås flygplats redan i år. Vi vill inte vända ryggen åt forskningskonsortier som knackar på dörren.

Centerpartiet säljer inga skinn innan björnen är skjuten. Vi lägger inte ner fullt fungerande infrastruktur med värden i miljardklassen. Sunt bondförnuft är vår ledstjärna nu, precis som på Hedlunds tid.

Vicki Skure-Eriksson (C) Gruppledare
Reidun Andersson (C) Kretsordförande
Monica Stolpe-Nordin (C) Kommunalråd
Magnus Ekblad (C) Regionråd
Lars Kallsäby (C)
Jonathan Taki (C)
Agnes Svedberg (C) Talespersoner för flygplatsens bevarande

Läs artikeln i VLT