Vi står bakom pressfriheten

Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Den ger alla rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter utan att dessa i förväg granskas eller censureras. Så länge man håller sig inom lagen så har man rätt att sprida vilken information som helst. Yttrandefriheten ger också stöd för att man har rätt att uttrycka sin åsikt utan att bli censurerad eller granskad i förväg.

Dessa två grundlagar ger oss också bland annat meddelarskyddet och efterforskningsförbudet som gör att exempelvis anställda inom en kommun kan meddela missförhållanden till media anonymt utan att arbetsgivaren eller andra får försöka ta reda på vem som har spridit uppgifterna. Allt detta är viktiga rättigheter i en demokrati och någonting som vi och Centerpartiet i Västerås står bakom. I ett hårdnande debattklimat där journalister allt oftare utsätts för både hat och hot är detta extra viktigt att stå upp för. Mediernas roll i en demokrati är att granska makthavare och deras beslut, för att kunna göra det fullt ut och trovärdigt är pressfriheten ett måste och således en grundsten i vårt demokratiska samhälle. 

Vi i Centerpartiet i Västerås är glada och uppskattar att vi har en närvarande lokaljournalistik här vilket det inte är alla kommuner förunnat idag. Vi värdesätter också att vi har en politisk redaktör som är aktiv i den lokala debatten och både vill och vågar ta ställning i olika frågor. Det utmanar oss som politiskt parti att vara på tårna och alltid hitta våra bästa argument i debatterna oavsett om vi landar i samma slutsats eller ej.

Vi vill med detta förtydliga att vi tar avstånd från Lars Kallsäbys och Gert Wallins olyckliga formulering som kan uppfattas som ifrågasättande av pressfriheten och medias roll.

Reidun Andersson ordförande Centerpartiet Västerås

Vicki Skure-Eriksson gruppledare Centerpartiet Västerås