Debatt:

Pride är inget jippo – det är blodigt allvar!

I dag är det dags för Västerås Pride. En chans för västeråsarna att visa att alla människor är lika mycket värda, att alla människors kärlek är lika värdefull oavsett vem man älskar.
Vi i Centerpartiet hade hoppats att utvecklingen kring HBTQI+ personers rättigheter skulle gått fortare. Att kampen om alla människors rätt att älska vem man vill skulle vara självklar. Att manifestationer som Pride inte skulle behövas.

I stället ser vi hur konservativa krafter i världen, Europa och Sverige vinner mark. Det blodiga dådet i Oslo under årets vackraste sommarhelg, där en våldsbejakande extremist valde att manifestera sitt hat genom att skjuta ihjäl två oskyldiga och skottskada ett 20-tal personer. Dagen före Oslo Pride. Vi har sett tendenserna en längre tid. Inskränkning av rättigheter och förbud mot ”homosexuell propaganda” i Ryssland och Ungern, ”HBTQI-fria zoner” i Polen och förbud för skolor i vissa delstater i USA att undervisa om homosexualitet. Gränser som flyttas hela tiden.

I Sverige har utvecklingen länge gått framåt, men även här ser vi hur snabbt det går att inskränka människors mänskliga rättigheter. Människor från olika kulturer som inte vågar berätta för sina närmaste, av rädsla för konsekvenserna. Barn som inte känner sig välkomna i idrotten. Barn som utsätts för mobbing. Forskningen som visar att homo-bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation generellt sett har en sämre psykisk hälsa och högre självmordsfrekvens.

Det behöver inte vara så. Mer stöd till barn och familjer, stärkt elevhälsa, bidrag till föreningar som jobbar för att stärka HBTQI+ personers mänskliga rättigheter är exempel på insatser för att stärka människors mänskliga rättigheter. Och den kommunala organisationen måste vara på tårna även för de äldre. Att inte förutsätta att alla äldre är heterosexuella. Där alla ska känna sig välkomna även inom vården och omsorgen.

Rättigheter tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Vi ser det i SD-styrda kommuner som förbjuder Pride-flaggan. Vi ser hur människor som bryter mot den heterosexulla normen utsätts för hot och hat. Vi ser hur M, KD och även L har svängt sin kappa och ändrat kompassen till att nu samarbeta med ett öppet främlingsfientligt och nationalkonservativt parti, till och med i ett eventuellt regeringssamarbete. Men man har inga problem att delta i Pride-manifestationer.

Centerpartiet står stadigt. Vi står kvar med bägge fötterna både på och i jorden även när det blåser konservativa och nationalistiska vindar. För HBTQI+ personers självklara rätt att leva ett fritt liv, med vem man vill. Mänskliga rättigheter är på allvar. Blodigt allvar. Valet i höst är viktigare än någonsin.

Vicki Skure-Eriksson (C)
Kommunalråd, kandidat till kommunfullmäktige

Monica Stolpe-Nordin (C)
Kommunalråd, kandidat till kommunfullmäktige

Jonathan Taki (C)
Kandidat till riksdagen och kommunfullmäktige

Magnus Ekblad (C)
Regionråd, kandidat till regionfullmäktige