15 miljoner för ett tryggare Västerås

Ett gemensamt löfte i Västeråsmajoriteten inför mandatperioden var att satsa på tryggheten i kommunen. Därför fanns ett trygghetspaket på 15 miljoner kronor med i 2023 års budget som klubbades av kommunfullmäktige i november. Nu är det klart hur miljonerna ska fördelas – och fokus ligger på att stärka kommunens förebyggande arbete.

I trygghetspaketet förstärks framför allt resurserna till de västra stadsdelarna, bland annat genom fler familjekoordinatorer och 250 nya feriepraktikplatser för elever i årskurs 6–9 under 2023. Medel skjuts även till för att få fler ur försörjningsstöd och i arbete eller studier. Även Skultuna får förstärkta resurser.

Stora satsningar görs också på föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i hela kommunen. Här ingår bland annat avgiftsfria lovaktiviteter, utvecklingen av våra friluftsområden, stöd till tjejjouren samt ökade medel till barn- och ungdomsföreningar. Ökade satsningar görs också på stadens kulturverksamhet, som Konstlabbet.

– Vi vill att alla barn och unga ska kunna ha en aktiv fritid oavsett familjens ekonomi eller andra förutsättningar. Med den här satsningen ger vi fler möjlighet till idrott och kultur nära där man bor. I kultur- och föreningslivet finns även många goda förebilder och en stark gemenskap, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Så fördelas pengarna

  • Ökade resurser till föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i hela kommunen. Här ingår bland annat avgiftsfria lovaktiviteter, en utveckling av våra friluftsområden, stöd till tjejjouren, ökad verksamhet för kulturskolan samt ökade medel till barn- och ungdomsföreningar.
    6 MILJONER KRONOR
  • Förstärkta resurser till de västra stadsdelarna, bland annat genom fler familjekoordinatorer och 250 nya feriepraktikplatser för elever i årskurs 6–9 under 2023. Medel skjuts även till för att få fler ur försörjningsstöd och i arbete eller studier. Även Skultuna får förstärkta resurser.
    5,7 MILJONER KRONOR
  • Försöksverksamhet med så kallade trygga stråk och platser, däribland i Vasaparken och Norra City. Medel ingår också för att förhindra välfärdsbrott och ett fördjupat samarbete mellan polisen och Västerås stad.
    3,3 MILJONER KRONOR

Här kan du ta del av hela trygghetspaketet , 143.5 kB.

De trygghetsskapande insatserna kommer successivt att startas upp under året och resultatet kommer att ligga till grund för framtida insatser inom området.