7,5 miljoner till familjestödjare, sommarjobb, kultur- och föreningsliv och friluftsområden

NYHET. Nu är det klart hur nämnden för idrott, fritid och förebyggande kommer att fördela sin del av Västeråsmajoritetens stora trygghetspaket för 2023. Och fokus ligger på familjestödjare, sommarjobb och föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i bostadsområden.

Totalt rör det sig om 7,5 miljoner som nämnden får som ett tillskott utöver befintlig budget, varav 2,5 miljoner läggs på att bibehålla det påbörjade arbetet med familjestödjare och 2 miljoner på nya sommarjobb för elever i årskurs 6–9.

– Det handlar till en början om 250 sommarjobb under 2023, med prioritering mot de västra stadsdelarna. 235 000 kronor av dessa medel ska fördelas till Skultuna kommundelsnämnd. Att få sitt första sommarjobb och kunna tjäna egna pengar är en viktig del av det trygghetsskapande arbetet som kan få stor betydelse, framför allt för barn som lever med små marginaler,” säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i bostadsområden och kommundelar får resterande 3 miljoner, varav 500 000 kronor satsas på att upprätta en IOP (offentligt idéburet partnerskap) med Tjejjouren Ronja och 300 000 kronor på motsvarande med SISU, ABF och Hyresgästföreningen med fokus på Pettersberg. 300 000 kronor läggs också i en IOP-pott för att kunna inleda ett eller flera nya samarbeten med civilsamhället under 2023.

850 000 kronor satsas på barn- och ungdomsföreningarna och friluftsområden. Halva summan kommer avsättas till trygghetsskapande åtgärder på våra friluftsområden och resterande summan kommer föreningar erhålla för att skapa aktiviteter och projekt, med fokus på västra stadsdelarna, för att främja trygghet i närområdet. 900 000 kronor kommer gå till avgiftsfria lovaktiviteter för gruppen 7–18 år. En utredning med förslag på åtgärder kopplat till projektet "Trygg idrott i Västerås" med utgångspunkt från ungdom- och idrottsdialog kommer också att genomföras för 150 000 kronor.

Beslutet är i linje med Västeråsmajoritetens politiska inriktning för mandatperioden, där två av de övergripande målen är att stärka kommunens förebyggande och trygghetsskapande arbete samt öka tillgången till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.

– Vi är så klart jätteglada att kunna göra denna trygghetssatsning, där fokus ligger på att ge fler möjlighet till idrott och kultur nära där man bor. Vi vill att alla barn och unga ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid oavsett familjens ekonomi eller andra förutsättningar. Att även kunna stötta upp med familjestödjare och sommarjobb till elever i årskurs 6-9 gör detta till en jätteviktig satsning, där vi lägger grunden för ett tryggare Västerås, säger Vicki Skure-Eriksson (C).