Västeråsmajoriteten storsatsar på lugnare skolmiljö

NYHET. Nu presenterar Västeråsmajoriteten (S, KD, C, V) ett investeringspaket på 15 miljoner för att skapa en lugnare och tryggare lärmiljö. Satsningen är ett första steg i en NPF-säkring av kommunens skolor och förskolor, en av frågorna som vi i Centerpartiet gick till val på.

– Nu förverkligar vi ett vallöfte för att alla barn och elever ska få chansen att lyckas i skolan, säger Vicki Skure-Eriksson (C), gruppledare och kommunalråd.

Satsningen innebär att förskolenämnden får 3,5 miljoner, grundskolenämnden och utbildningsnämnden 5 miljoner vardera och Skultuna kommundelsnämnd 1,5 miljon för att utveckla och förbättra den fysiska miljön på kommunens skolor och förskolor.

Investeringspaketet är ett första steg i en NPF-säkring av kommunens skolor och förskolor, vilket innebär att verksamheterna anpassas bättre för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD och autism. Men förbättringarna kommer alla barn till gagn.

– Många barn med funktionsnedsättningar drabbas hårt av ohälsosamma och distraherande miljöer, men en lugn och trygg lärmiljö har bra effekt på alla barn. Det finns stora möjligheter i att utveckla skolan efter de behov som elever med NPF har, då det som fungerar för dessa elever ofta också är bra för alla andra, säger Eva-Lotta Svensson (C), ordförande i utbildningsnämnden.

Förbättringarna, som ligger på respektive nämnd att besluta om, kan handla om allt ifrån att se över möblering, ventilation och belysning till att minska det visuella bullret genom att städa undan saker som tidigare låg framme i klassrummen. Det kan också innebära att införa hjälpmedel för att underlätta fokus och lugn, som bänkskärmar, tidshjälpmedel och fotgungor. Att skapa en god ljudmiljö är också en viktig del, som har stor betydelse även för barn med hörselnedsättning.

Utöver att anpassa och se över de fysiska miljöerna och de praktiska verktyg som används i skolmiljön, är en stor del i en NPF-säkring att fortbilda personal. Även andra åtgärder ryms inom ramen för detta. Barn med NPF är inte en homogen grupp där samma lösningar passar alla. För att kommunens NPF-säkring ska göras på goda grunder kommer de pedagogiska nämnderna under våren att lägga varsitt uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att titta på vilka insatser som behöver göras och hur.

Beslut om investeringen fattas på kommunfullmäktige i april och satsningen är i linje med Västeråsmajoritetens politiska inriktning för mandatperioden, där ett av de övergripande målen är att öka möjligheterna till stöd och lärande för att alla barn och unga ska lyckas och känna framtidstro.