Nu erbjuds SFI för ukrainare i Västerås

NYHET. Ukrainare och eventuella framtida flyktingar som vistas i Västerås med skydd av massflyktsdirektivet får nu möjlighet att studera kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Det beslutade utbildningsnämnden igår.

Flyktingar från Ukraina som har beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har tidigare inte haft rätt till SFI eller annan utbildning inom komvux enligt skollagen. Regeringen beslutade dock i våras att ändra i förordningen om vuxenutbildning, vilket innebär att kommunerna från och med 1 juni i år får låta en person som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i SFI. Regeringen har även avsatt 100 miljoner till SFI för ukrainska medborgare i vårändringsbudgeten för 2023.

Med anledning av detta beslutade utbildningsnämnden på sitt senaste sammanträde att barn- och utbildningsförvaltningen ska erbjuda SFI till alla i kommunen som omfattas av massflyktsdirektivet. Beslutet innebär att även personer som i framtiden omfattas av massflyktsdirektivet, och i övrigt uppfyller lagkraven, har rätt att delta i SFI inom ramen för Västerås vuxenutbildning.

– Det är givetvis väldigt glädjande att kunna ta det här beslutet idag. Vi i Västeråsmajoriteten är måna om att de ukrainare som vistas i Västerås under massflyktsdirektivet får bästa möjliga förutsättningar att komma in i samhället. Kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig, säger Eva-Lotta Svensson (C), ordförande i utbildningsnämnden.

De 100 miljonerna kommer att delas ut som statsbidrag till kommunerna via Skolverket och gäller för 2023. Enligt SKR:s beräkningar motsvarar pengarna SFI-undervisning för omkring 3 500 ukrainare under ett halvår. I april fanns enligt integrationsenheten inom individ- och familjeförvaltningen cirka 180 ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet i Västerås, men det är oklart hur många som kommer att vilja ta del av SFI.

Just nu finns ingen tillgänglig information om statsbidraget hos Skolverket och därmed inte hur mycket medel som kommer att komma Västerås till del. Bedömningen är dock att intäkterna från statsbidraget kommer att täcka för de ökade kostnaderna och att det finns utrymme inom befintlig budget om så inte blir fallet. Utbildningen kommer att erbjudas oavsett, men skulle det visa sig att kostnaderna kraftigt överstiger intäkterna kommer förvaltningen att återkomma till nämnden i ärendet.

Utbildningen öppnar för anmälningar 1 juli.