Skola, klimat och trygghet i fokus 2024

Vi i Västeråsmajoriteten (S, KD, C, V) presenterade idag vårt förslag på årsplan och mål för 2024. Den enskilt viktigaste prioriteringen i årsplanen är barn och unga. Även trygghetsarbetet förstärks och de höga klimatambitionerna står fast.

Västerås står, precis som övriga kommunsverige, inför svåra ekonomiska utmaningar. Västeråsmajoritetens andra gemensamma årsplan präglas därför av en del tuffa åtgärder.

– Årsplanen för 2024 präglas starkt av det tuffa ekonomiska läget, men jag är ändå stolt över att vi kan gå fram med en budget med fokus på tre områden som är väldigt viktiga för oss i Centerpartiet; skola, klimat och trygghet, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Absoluta prioritet har varit att freda de pedagogiska nämnderna, det vill säga förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden samt Skultuna kommundelsnämnds skoldel, från besparingar. Totalt tillförs drygt 340 miljoner kronor till förskola och skola. Den tidigare prioriteringen av NPF-säkring av kommunens skolor fortsätter även under 2024.

Västeråsmajoritetens trygghetssatsning förstärks också. Kommunens närmast unika samverkan med polisen i brottsförebyggande och trygghetsskapande kvarstår och medel tillskjuts för trygghetssatsningar riktade mot barn och unga i framför allt de västra stadsdelarna.

I årsplanen ökar även takten i kommunens klimatarbete. I våras presenterade Västeråsmajoriteten klimatinvesteringar för 27 miljoner kronor. I denna årsplan läggs ytterligare åtgärder till, däribland investeringar i fler solceller på kommunala fastigheter.

– Vi investerar även i gång- och cykelbanor, bland annat till Tortuna, och ger ett uppdrag för att utveckla mer kollektivtrafik på landsbygden med nya linjesträckningar som kan ersätta skolskjutsen. Att ge fler möjlighet att resa hållbart är en viktig klimatsatsning, men det är minst lika viktigt för att hela kommunen ska leva. Jag är också glad åt att vi går vidare med utvecklingen av Vedbobacken och prioriterar flera satsningar i hela kommunen, som upprustning av badet och ishallen i Skultuna och utbyggnad av skolor och förskolor i bland annat Dingtuna och Romfartuna, säger Vicki Skure-Eriksson (C).

Sommarlovskortet på bussarna kvarstår och pensionärskort, fria resor för personer inom daglig verksamhet, 40-resorskort och 3 timmars övergång ska införas. Medel tillskjuts även för att öka ntalet sommarpraktikplatser med lön ökar från 250 till 500.

En nyhet i denna årsplan är att Västeråsmajoritetens övergripande mål för mandatperioden och nämndernas mål är inkluderade. Bakgrunden är att Västerås stad har en ny tillitsbaserad styrmodell, där det blir tydligare vilka ambitioner den politiska majoriteten har samtidigt som medarbetarnas kompetens tas bättre om hand. I årsplanen finns även en tydlig koppling mellan de övergripande målen och målen i Agenda 2030, för att förstärka och tydliggöra kommunens hållbarhetsarbete.

Årsplan och mål tas på kommunfullmäktige 26 oktober.

Läs hela årsplanen här , 19.5 MB.