C: Vårt stöd avgör Ukrainas framtid och Ukrainas framtid avgör vår

DEBATT. Vi har upplevt över två år med krig i Europa. Ett krig som raserat hela städer, som jämnat skolor och sjukhus med marken, som splittrat familjer och skördat människoliv. Vi har bevittnat män och kvinnor som kämpar med livet som insats, inte bara för sin egen frihet och rätt till sitt eget land, utan också för hela Europas fred och trygghet.

För om vi ska vara smärtsamt ärliga, vårt sätt att leva, vår framtid, beror på om Ukraina vinner eller inte. Ryssland får inte gå segrande ur kriget om vi vill fortsätta leva i ett Europa så som vi känner det i dag. För rovdjur stannar aldrig vid sitt första byte.

Men ska Ukraina vinna kriget behövs mer hjälp, mer pengar och mer vapen. Samtidigt är Sverige det land i Norden som ger minst stöd till Ukraina. Det duger inte.

Det finns även krafter i vårt land som börjar vackla i sitt stöd till Ukraina. Nyligen kunde vi läsa i Göteborgs-posten att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson anser att ”det är klart att det finns en övre gräns” för hur mycket stöd Sverige kan skicka till Ukraina. I samma intervju uttrycker han sig svepande om vapenstillestånd och fredsuppgörelser, som om det inte spelar så stor roll hur kriget slutar.

Det spelar all roll i världen. Vårt stöd avgör Ukrainas framtid och Ukrainas framtid avgör vår. Om det finns en gräns för stödet till Ukraina så finns det också en gräns för vår fred och frihet.

Frihet är inte – och har aldrig varit – gratis. Vi i Centerpartiet vill därför att stödet till Ukraina ökar och att Sverige och övriga EU-länder garanterar minst en procent av sin BNP som stöd. I Sveriges fall handlar det om att fördubbla stödet. Vi vill även att Sverige skickar JAS 39 Gripen till Ukraina och att Ukraina så snart som möjligt blir medlem i EU.

Om man undrar varför man ska rösta i EU-valet i juni, då är Ukraina en stor del av svaret. Bara ett starkt EU kan hålla gränsen mot Ryssland. 

Centerpartiet sviker inte Ukraina. Slava Ukraini!

Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker och toppkandidat i EU-valet
Anders Wigelsbo (C), distriktsordförande Västmanland och kandidat i EU-valet
Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd Västerås

Läs debattartikeln i VLT här