C: Vi lovar att alltid försvara äganderätten

DEBATT. Centerpartiet kommer alltid att kämpa för allas frihet och rätt. För den grönskande landsbygden och för att lyfta bort de säckar som byråkrater och andra politiska partier vill lägga på lant- och skogsbruket.

EU ska inte lagstifta om skogsbruk. Men EU lagstiftar om klimatet, om miljön, om produkter och om finansbranschen på ett sådant sätt att det påverkar skogen.

Det här har Sverige försökt sätta stopp för. Hålla emot. Problemet är att när vi säger nej oavsett vad, så plockar de som inte har skogens bästa för sina ögon upp pennan och skriver lagstiftningarna om avskogning, om skydd av natur och om kolsänkor. Texter som styr investeringar och den inre marknaden.

Vi i Centerpartiet insåg att vi hade ett val att göra. Skulle vi följa den inslagna svenska vägen och fortsätta säga nej, och se hur våra och övriga svenska röster blir överkörda? Se hur lagar skrivs utan skogens bästa för ögonen. Se hur ingen står upp för äganderätten, för familjeskogsbruket eller för den näring som byggt svenskt välstånd.

Eller skulle vi plocka upp pennan och vara med och skriva lagarna, så att de respekterar de svenska skogsägarnas rätt till ägande och brukande av skogen?

Vi valde den senare vägen.

Vi vill försäkra alla om att Centerpartiet alltid kämpar för allas frihet och rätt. För den grönskande landsbygden och för att lyfta bort de säckar som byråkrater och andra politiska partier vill lägga på lant- och skogsbruket.

Vi har valt en annan väg än andra svenska partier som påstår att de kämpar för den svenska skogen. Vi har skrivit hundratals justeringar av EU:s lagtexter. När andra suttit passivt har vi förhandlat. När andra säger att de röstar nej oavsett resultat, har vi levererat förändringar och förbättringar.

Vi är inte nöjda med alla slutresultat, men vi är nöjda över att vi har förhandlat med den svenska skogens bästa för ögonen och förbättrat hundratals saker i lagar.

Det kommer vi att fortsätta att göra. Vi lovar att alltid försvara äganderätten, att alltid försvara brukande över bevarande och arbeta för att skapa förståelse för att skogen och skogsbruket ser olika ut i olika delar av Sverige och Europa.

Det behövs fler röster i Bryssel som förhandlar och som kämpar för det svenska skogsbruket. Vi ber dig därför att rösta i EU-valet och att göra det med eftertanke. För det är inte självklart för alla svenska partier att skogen ska brukas av skogsägare. Skogen är för viktig för att inte kunna svälja stolthet och göra omprioriteringar i hur den bäst försvaras. Din röst behövs för att hålla gränsen mot överstatligheten, skogsbyråkrati och inskränkandet av äganderätten.

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker och toppkandidat i EU-valet
Anders Wigelsbo (C), distriktsordförande Västmanland och kandidat i EU-valet
Monica Stolpe-Nordin (C), kommunalråd Västerås

Läs debattartikeln i VLT här