Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Regionpolitik

Vård

Den nära vården

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet men kan bli ännu bättre. Dels genom att låta dig bestämma mer över din egen vård, men även genom att arbeta bort köer, dåligt bemötande och svårigheter att få kontakt med rätt person. Det ska inte spela någon roll var i regionen du bor. Låt vården komma hem, om det är bäst. Vardaglig vård ska finnas nära, och ambulansen ska snabbt vara på plats.

Ökad valfrihet

Det är en självklarhet att du ska kunna välja din vård. Blivande mammor måste t ex kunna välja den mödravård som passar bäst och mödravårdscentralerna ska ha möjlighet att utforma sitt eget arbetssätt. Vi måste ock­så skapa en värdig vård för äldre sjuka, också detta genom ökad valfrihet.

Stärk patienten inom psykiatrin

Många människor har ångest, oro och andra psykiska besvär. Idag tar det för lång tid att få hjälp. Patienter inom psykiatrin måste få ett ökat stöd.

Vi vill stärka deras ställning, samt öka tillgängligheten till vården. Rätt behandling och bra bemötande samt bättre möjligheter att bestämma över sig själv.

Även om du har en psykisk sjukdom ska du kunna jobba och bidra utifrån dina förutsättningar. Vi vill att alla människor ska ha ett meningsfullt jobb att gå till.

Vården får resurser när jobben blir fler

När företag växer skapas fler jobb och skatteintäkterna som finansierar vård och omsorg ökar. Just nu har fler än någonsin jobb här i länet och aldrig förut har dessa skatteintäkter varit större. Det är ett resultat av Alliansregeringens arbetslinje!

Vi befinner oss i Europas mest konkurrenskraftiga region. Här finns gott om jobb och möjligheter till utbildning. Vi är Sverigebäst på logis­tik och tar hand om hälften av alla produkter som tillverkas i Sverige och ser till att de kommer till sjöss via Göteborgs Hamn.