Migration

Vi står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring där företagen bestämmer vilken arbetskraft de är i behov av. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige får en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Därför ska den nya svenska asyllagstiftningen inte rivas upp
  • Att barn ska få återförenas med sina föräldrar, och att mer resurser ska riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar
  • Värna dagens regelverk för arbetskraftsinvandring

sol-has-bg sol-light-text

Hållbar och långsiktig migration

Sverige behöver en hållbar och långsiktig migrationspolitik. Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få de bästa möjligheterna att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland.

Under 2015 tog Sverige emot knappt 163 000 asylsökande varav drygt 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. Det var en situation där ansvariga kommuner, myndigheter och frivilliga krafter sattes under stor press. Det blev uppenbart att Sverige inte var förberett på ett så stort mottagande.

För mycket lappande och lagande – låt oss nu hålla fast vid den nya lagen

Till följd av situationen 2015 har Sverige haft tillfälliga migrationslagar som har avlöst varandra. Det är varken bra för Sverige eller de människor som söker skydd här. Därför är det positivt att vi nu har en ny migrationslagstiftning på plats, som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda.

Även om Centerpartiet inte stod bakom alla delar av den nya lagstiftningen anser vi att det är viktigt att denna lag nu inte rivs upp, vilket tyvärr andra partier förespråkar. Samtidigt måste det måste alltid finnas utrymme för mindre justeringar, om lagen inte faller ut som det var tänkt, men grunden i den nya migrationslagstiftningen bör ligga fast.

De allra mest utsatta, såsom kvotflyktingar, ska prioriteras

Det är viktigt att prioritera kvotflyktingar som kommer till Sverige genom vidarebosättningssystemet. Vidarebosättning är ett säkert och tryggt sätt för människor att få skydd.

Genom UNHCR identifieras de flyktingar, som är under UNHCR:s mandat, som har allra störst behov av skydd. Efter att Migrationsverket gjort en bedömning av skyddsbehovet får kvotflyktingarna uppehållstillstånd i Sverige, vilket innebär att de kan komma hit på ett ordnat och säkert sätt.

Därför bör antalet kvotflyktingar öka.

Värna dagens system för arbetskraftsinvandring

För oss är det självklart att det är företagen som själva vet bäst vilken arbetskraft de behöver. Därför värnar vi det system som Alliansen införde 2008 och vi är emot att en myndighet ska bestämma inom vilka branscher arbetskraftinvandring ska vara tillåten.

Samtidigt finns det problem med fusk och utnyttjande som måste lösas. Det finns ett flertal lagförslag på hur man ska komma till bukt med problematiken. Vi anser att man bör genomföra dessa. Det handlar bland annat om att kriminalisera handel med arbetstillstånd.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.