Bostadsbyggande

Det behöver bli lättare att hitta en bostad i Sverige. Bostadsköerna är för långa, byggreglerna är för krångliga, och för den som inte har mycket pengar på banken är det svårt att få lån. Vi vill se till så att fler bostäder byggs. Då måste reglerna bli enklare. Skatter och amorteringskrav behöver ses över. Och ska bostadsköerna bli kortare behöver hyressättningen bli friare.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla regler så att de inte hindrar bostadsbyggande.
  • Se över skatterna och minska amorteringskraven så att unga och människor med normala inkomster inte stängs ute från bostadsmarknaden.
  • Införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder.

sol-has-bg sol-light-text

Bostadsköerna måste kortas

Det är bostadsbrist i nästan hela Sverige. En klar majoritet av landets kommuner säger att de har underskott på bostäder i någon form. Tydligast märks det på bostadsköerna, som är alldeles för långa. Ska köerna bli kortare behöver fler bostäder byggas.

Enklare regler

Krångliga regler är ett hinder för att fler nya bostäder ska byggas. Till exempel kan ett sätt att bygga hus vara godkänt i en del av landet, men tillåts inte i en annan kommun. Om fler hustyper kan bli godkända överallt så skulle kostnaderna för att bygga bli lägre.

Korta tiden för överklaganden

De många reglerna gör att det tar tid att bygga. Det kan ta lång tid att fatta beslut lokalt. När beslut fattats om att bygga är det många som överklagar besluten. När någon överklagat tar det lång tid att behandla ärendet. Vi vill sätta en gräns för hur lång tid det ska få ta att behandla överklagandet. Dessutomi vill vi att bara de som är närmast berörda av beslutet ska ha rätt att överklaga.

Lättare att köpa en bostad

I dag måste man ha sparat mycket pengar för att ha råd att köpa en bostad. Dessutom måste man betala av lånet i en viss takt. Att det ställs krav på att man ska klara av att betala sitt lån är bra, men de krav som ställs gör att många människor med normala inkomster får svårt att köpa en bostad. Allra svårast blir det för den som är ung och ännu inte tagit sig in på bostadsmarknaden. Därför vill vi ta bort det skärpta amorteringskravet. Dessutom vill vi se över möjligheten att införa en typ av särskilt bosparande som gör att till exempel unga och människor med svagare ekonomi lättare kan spara för att kunna köpa en egen bostad.

Se över skatterna

Har man ägt sin bostad en längre tid kan det bli dyrt att flytta eftersom man måste betala mycket i skatt när man säljer. Skatten påverkar om människor väljer att flytta eller bo kvar. De skatteavdrag man får göra för räntan på sitt lån påverkar också. För att bostadsmarknaden ska fungera är det bra om den som behöver byta boende vågar göra det. Rörlighet på bostadsmarknaden gör att det blir lättare att hitta den bostad man behöver. Därför vill vi se över de skatter som påverkar bostadsmarknaden. Vi vill däremot inte återinföra fastighetsskatten.

Friare hyressättning

Köerna till hyresrätter i Sverige är alldeles för långa. Vi vill införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Kombinerat med en friare hyressättning vill vi också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad.

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.