Hyresrätter

Det är viktigt att det finns möjlighet att hyra sin bostad. Men på många håll är bostadsköerna alldeles för långa och rörligheten på hyresmarknaden är för liten. Därför behövs reformer.

Centerpartiet vill:

  • Införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder
  • Ha ett starkt skydd mot chockhöjningar av hyror
  • Göra det enklare att hyra ut i andra hand
  • Bygga fler studentlägenheter genom förenklade byggkrav

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Stärk hyresgästens ställning

I Sveriges större städer är det nästan helt nödvändigt att ha ett bra kontaktnät för att få tag på en lägenhet att hyra. Många ungdomar och utrikesfödda köar i åratal. De långa köerna till hyreslägenheter är ett stort problem.

Många som har ett förstahandskontrakt behåller det, trots att man egentligen kanske inte skulle behöva det, vilket gör att köerna växer ännu mer. Samtidigt bor många med relativt höga inkomster till låga kostnader i stora hyresrätter i attraktiva områden. Förbättrad rörlighet och fortsatt byggande av nya lägenheter behövs för att minska problemen.

Dagens hyresreglering gör det mindre lönsamt att bygga nya hyresrätter. Det leder också till ökande segregation. Vi vill att det ska införas fri hyressättning i nybyggda hyresrätter. Vi tycker också att bostäders läge och kvalitet ska vägas in när man sätter hyran. De kollektiva förhandlingarna om hyran leder ibland till långvariga konflikter mellan hyresvärdar och hyresgäster. När de tagit för lång tid riskerar hyresgästerna att få betala höjd hyra för flera månader i efterskott. Därför har Centerpartiet medverkat till ett system för tvistelösning i hyresförhandlingarna.

Skydda de boende mot chockhöjningar

Samtidigt som hyresregleringen behöver förändras, är det viktigt att besittningsskyddet – rätten att bo kvar – ska vara fortsatt starkt. Det ska också finnas ett skydd mot chockhöjningar av hyror.

Gör det enklare att hyra ut i andra hand

Eftersom köerna till hyreslägenheter är så långa är det viktigt att det finns möjligheter att hyra i andra hand. Vi vill därför göra skattereglerna för andrahandsuthyrning mer generösa. Och bostadsrättsföreningar bör inte ha möjlighet att stoppa andrahandsuthyrningar om det inte finns särskilda skäl.

Med förenklade byggkrav kan det byggas fler studentbostäder

På många studieorter är det också stor brist på studentlägenheter. Studentbostaden är en speciell boendeform som kan hyras under studietiden. Eftersom man bor i de här lägenheterna en kortare tid är det rimligt att underlätta byggandet genom förenklade byggkrav. Vi vill också att studentbostäder görs till en särskild boendeform i lagen, så att det blir lättare att bygga billigare. Samtidigt bör det bättre kontrolleras att den som bor i en studentlägenhet verkligen studerar. Dessutom bör man göra det möjligt med så kallade partiella kontrakt så att flera studenter kan dela på ett hyreskontrakt i en större lägenhet.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.