Hyresrätter

Det är viktigt att det finns möjlighet att hyra sin bostad. Men på många håll är bostadsköerna alldeles för långa och rörligheten på hyresmarknaden är för liten. Därför behövs reformer.

Centerpartiet vill:

  • Modernisera hyresregleringen
  • Ha ett starkt skydd mot chockhöjningar av hyror
  • Göra det enklare att hyra ut i andra hand
  • Bygga fler studentlägenheter genom förenklade byggkrav

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Stärk hyresgästens ställning

I Sveriges större städer är det nästan helt nödvändigt att ha ett bra kontaktnät för att få tag på en lägenhet att hyra. Många ungdomar och utrikesfödda köar i åratal. De långa köerna till hyreslägenheter är ett stort problem.

Många som har ett förstahandskontrakt behåller det, trots att man egentligen kanske inte skulle behöva det, vilket gör att köerna växer ännu mer. Samtidigt bor många med relativt höga inkomster till låga kostnader i stora hyresrätter i attraktiva områden. Ökad rörlighet och fortsatt byggande av nya lägenheter behövs för att minska problemen.

Systemet med hyresreglering, som vi haft i Sverige under lång tid, bidrar tyvärr till att öka segregationen. Det gör det mindre lönsamt att bygga nya hyresrätter. För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen därför ses över. Vi vill att det ska införas fri hyressättning i nybyggda hyresrätter. Vi tycker också att bostäders läge och kvalitet ska vägas in när man sätter hyran, och att det ska införas ett system där man kan lösa tvister i hyresförhandlingarna.

Skydda de boende mot chockhöjningar

Samtidigt som hyresregleringen behöver förändras, är det viktigt att besittningsskyddet, rätten att bo kvar, ska vara fortsatt starkt. Det behövs också ett skydd mot chockhöjningar av hyror. Hyresgästens ställning och möjlighet till inflytande behöver också stärkas i hyresförhandlingarna, samtidigt som variationer i hyresnivåer tillåts.

För att hyressättningen ska fungera behöver också bostadsmarknaden i stort fungera bättre än idag. Det är också nödvändigt att det fortsätter byggas många nya bostäder i Sverige.

Gör det enklare att hyra ut i andra hand

Eftersom köerna till hyreslägenheter är så långa är det också viktigt att det finns möjligheter att hyra i andra hand. Vi vill därför göra skattereglerna för andrahandsuthyrning mer generösa. Och bostadsrättsföreningar bör inte ha möjlighet att stoppa andrahandsuthyrningar om det inte finns särskilda skäl.

Med förenklade byggkrav kan det byggas fler studentbostäder

På många studieorter är det också stor brist på studentlägenheter. Studentbostaden är en speciell boendeform som kan hyras medan studierna genomförs. Eftersom man bor i de här lägenheterna en kortare tid är det rimligt att underlätta byggandet genom förenklade byggkrav. Vi vill också att studentbostäder görs till en särskild boendeform i lagen, så att det blir lättare att bygga billigare. Samtidigt bör det bättre kontrolleras att den som bor i en studentlägenhet verkligen studerar..

Ansvarig talesperson

Ola Johansson
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Hallands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.