Samhällsplanering

En klar majoritet av Sveriges 290 kommuner säger att de har för få bostäder. På landsbygden är det ofta särskilt svårt att bygga nytt. Det gör att klyftorna mellan stad och land riskerar att växa ytterligare.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla värderingsregler för bostadsbyggande på landsbygden
  • Införa enklare byggregler utanför detaljplanelagt område

sol-has-bg sol-light-text

Förenkla värderingsreglerna för bostadsbyggande

I en del landsbygdskommuner är kostnaderna för att bygga högre än vad huset är värt när det är färdigbyggt. Det gör att det blir svårt att få fram nya bostäder i dessa kommuner, trots att de har bostadsbrist. Därför vill vi förenkla värderingsreglerna för bostadsbyggande på landsbygden.

På dessa orter på landsbygden vågar få privata bostadsföretag bygga. Och det ställer stora krav på de kommunala bostadsbolagen att hantera de regler som gäller.

För att göra det lättare att möta behovet av bostäder i hela landet vill vi se över reglerna. Bland annat så att bostadsbolagen kan värdera hela sitt bostadsbestånd vid en förtätning. På så vis påverkar inte det enskilda byggprojektet helheten på samma sätt. Dessutom borde man ha möjlighet att skriva av investeringen snabbare i stället för att skriva ner värdet. Vi vill också att Boverket ska bli bättre på att hjälpa kommunerna att tolka reglerna så man kan undvika att bryta mot den EU-lagstiftning som är bakgrunden till nedskrivningsreglerna.

Inför enklare byggregler i områden som ligger utanför detaljplanen

I städer och tätorter finns så kallade detaljplaner. Det betyder att man har detaljerade kartor över hur marken får användas. Men utanför tätorterna finns sällan detaljplaner. För att öka möjligheterna att bygga nya bostäder på landsbygden vill vi att byggreglerna underlättas kraftigt, till exempel genom att det blir lättare att få tillstånd att bygga utifrån de mer övergripande översiktsplanerna.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.