Strandskydd

Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela landet. Därför vill vi avskaffa det generella strandskyddet och ersätta det med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden

Centerpartiet vill:

  • Avskaffa det generella strandskyddet – behåll i områden med stora naturvärden Ändra i strandskyddslagen, så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse
  • Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Lokala regler för strandskydd

Hela Sverige ska kunna utvecklas. Då behöver också inflytandet över byggande och företagande anpassas efter lokala behov.

Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Vi tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras. Makten över strandskyddet behöver ligga närmare människors vardag, i kommunerna. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras.

Ansvarig talesperson

Ola Johansson
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Hallands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.