Centerpartiet lokalt

Strandskydd

Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela landet. Därför vill vi avskaffa det generella strandskyddet och ersätta det med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden

Centerpartiet vill:

  • Avskaffa det generella strandskyddet – behåll i områden med stora naturvärden Ändra i strandskyddslagen, så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse
  • Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter

Lokala regler för strandskydd

Hela Sverige ska kunna utvecklas. Då behöver också inflytandet över byggande och företagande anpassas efter lokala behov.

Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Vi tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras. Makten över strandskyddet behöver ligga närmare människors vardag, i kommunerna. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras.

Ansvarig talesperson

Ola Johansson
Riksdagsledamot Hallands län, bostadspolitisk talesperson