Artificiell intelligens (AI)

I dag finns artificiell intelligens (AI) i allt från mobiltelefoner till sjukvårdsutrustning. I hemmet kan till exempel värmepumpar eller robotdammsugare redan i dag kopplas upp, styras och anpassas för att följa ditt livs mönster och på det sättet effektivisera sig själv. Ändå har vi bara sett början av den digitala revolutionen. AI har redan haft stor betydelse för utveckling av internetplattformar, informationssökning, bildigenkänning och automatöversättning, men det praktiska genomslaget av AI har hittills varit begränsat i stora delar av näringslivet och inom offentlig verksamhet.

Centerpartiet vill:

  • Att det tillsätts en AI-kommission för att utreda reglering av artificiell intelligens.
  • Att det utbildas fler med kompetens inom AI på såväl yrkesutbildningar och yrkeshögskolor som universitet och högskolor.
  • Investera mer för att möjliggöra ökad användning av AI inom välfärden.
  • Öka mängden tillgänglig öppen data, samtidigt som vi tar hänsyn till den personliga integriteten, för att AI ska nå sin fulla potential.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Stora möjligheter med AI – men mycket måste också göras

Användandet av AI innebär ett systemskifte i samma eller högre utsträckning som tillkomsten av internet, och precis som med all annan teknisk utveckling kan AI innebära stora möjligheter. För att vi i Sverige ska kunna ta del och dra nytta av fördelarna behöver vi se över reglerna och göra fler offentliga satsningar för utveckling av AI.

AI kommer att bli viktig för Sveriges framtida konkurrenskraft och innovationskraft, i alla sektorer och näringsgrenar. Därför ska inte politiken värdera vilka tillämpningsområden för AI som har särskilt goda förutsättningar. Det handlar i stället om att skapa generellt goda villkor, där Sverige behöver stärka förutsättningarna för användandet av AI.

Utvecklingspotentialen gör att det inom offentlig sektor och välfärdstjänster kan finnas stora vinster med AI. Exempelvis kan vi genom både ökad kapacitet och tillit till nätläkare, parallellt med satsningar på AI, skapa en bättre välfärd.

En AI-kommission för tryggare utveckling
Centerpartiet vill att det tillsätts en AI-kommission för att säkerställa att Sverige ligger i fas med utvecklingen. Elever som skriver uppsatser, eller rättare sagt, låter maskiner skriva uppsatser åt sig. Försäkringsbolag som scannar av nätet och låter göra personprofiler av sina kunder. Eller varför inte AI-kontrollerade vapen. Det finns allvarliga risker med AI, och det är därför av mycket stor vikt att politiken inte kommer i efterhand.

AI ger oss data som skapar nya möjligheter

Den stora skillnaden i dag, jämfört med tidigare decenniers framgångar och bakslag inom AI, är mängden användbar data som genereras. Dagligen skapas enorma mängder data på ett sätt som aldrig tidigare skett. Sverige har stor potential att utveckla framgångsrik AI men det är en potential som inte tas tillvara.

En starkare välfärd genom användning av AI

Staten behöver utveckla kompetensen inom analys och användning av data. Säker lagring av data är viktigt, men att skapa nytta av data är minst lika viktigt för en bättre välfärd. Data om individer och beteenden har en avgörande betydelse för många AI-tillämpningar, därför kommer regelverk och etisk hantering av integritetsfrågor, datasäkerhet och äganderätter till data få stor betydelse för AI-utvecklingen.

Om Sverige som nation tillsammans med varje myndighet, kommun och region ska se AI som nästa fas i samhällsutvecklingen krävs det tydliga strategier som pekar ut riktningen samt styrning som säkrar att utvecklingen går åt rätt håll. Ett område där det offentliga behöver ta större kliv är inom upphandling av AI-tjänster, som idag lyser med sin frånvaro. Det är något som vi behöver ändra på.

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.