#Metoo

Tjejer och kvinnor har alltid blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Sedan en tid tillbaka har det genom #metoo-debatten uppmärksammats mer än tidigare. Vi vill underlätta arbetet med att förändra attityder och ge ökade resurser till information och stöd, samt skärpa straffen för den som begår ett sexualbrott.

Centerpartiet vill:

  • Skärpa straffen för den som begår ett sexualbrott.
  • Satsa på tjej- och kvinnojourernas arbete
  • Obligatorisk sexualundervisning på lärarutbildningen.
  • Öka anslagen direkt till Nationellt centrum för kvinnofrid

sol-has-bg sol-light-text

Sverige ska vara tryggt, för alla

Trakasserierna och övergreppen pågår överallt, inom alla branscher. Kvinnor ska aldrig behöva finna sig i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande och sexuella övergrepp, vare sig på jobbet, i hemmet eller i det offentliga rummet. Sverige ska vara tryggt, för alla.

Vi har presenterat en rad förslag för att möta dessa brott och övergrepp. Bland annat vill vi att skolorna ger eleverna bra sex- och samlevnadsundervisning. Vi vill också till exempel höja straffen för samtliga våldtäktsbrott, och att det ska bli enklare att säga upp personal som begår sexuella övergrepp eller trakasserar sina kollegor.

Ansvarig talesperson

Helena Vilhelmsson
Jämställdhetspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Örebro län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.