Diskriminering

Vi står upp för alla människors rätt att få vara den man är. Ingen ska särbehandlas eller begränsas på grund av kön, könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Centerpartiet vill:

  • Stärka arbetet mot diskriminering inom alla myndigheter.
  • Utöka diskrimineringsförbudet i grundlagen så att det också omfattar könsuttryck, religion, ålder och funktionsnedsättning.
  • Att även kön och funktionsnedsättning ska vara hatbrottsgrunder.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill se ett jämställt samhälle fritt från diskriminering

I ett ojämlikt samhälle begränsas allas frihet. Det måste vi förändra. Alla människor i Sverige ska kunna vara fria och trygga oavsett vem man är. Därför vill vi stärka arbetet mot diskriminering och ojämlikhet i hela samhället.

Ta krafttag mot diskriminering för ökad jämlikhet

Diskriminering är ett allvarligt problem som skadar både samhället som individen. Individen som inte får ett jobb eller sämre lön på grund av sitt kön, eller som inte släpps in på krogen på grund av sin hudfärg, begränsas. Den liberala demokratin undermineras när tilltron till statens förmåga att skydda och behandla alla människor på ett likvärdigt sätt sjunker.

Vi vill reformera Diskrimineringsombudsmannens uppdrag så att myndigheten mer aktivt upptäcker, undersöker och agerar mot diskriminering. Vi vill också höja diskrimineringsersättningen som betalas till de som utsatts för diskriminering. Centerpartiet vill dessutom ge mer resurser till polisens hatbrotts- och demokratienheter runtom i landet, och att civilsamhället ges bättre möjligheter för att stötta brottsoffer. Vi vill också att myndigheter i större utsträckning ska införa anonyma ansökningsförfaranden vid anställningar.

Lägg till kön och funktionsnedsättning som grund för hatbrott
Alla som lever i Sverige ska kunna känna sig trygga oavsett vem man är. I dag är det alltför många som blir utsatta för hot, hat och våld på grund av sitt kön eller för att de har en funktionsnedsättning. Staten måste tydligt markera mot de som utsätter andra för brott på grund av att de har en annan hudfärg, religion, kön, könsuttryck, sexuell läggning eller om de har en funktionsnedsättning.

Centerpartiet vill därför att även kön och funktionsnedsättning läggs till som grund för hatbrott. Vi vill också att diskrimineringsförbudet i grundlagen stärks och förtydligas så att det också omfattar könsuttryck, religion, ålder och funktionsnedsättning.

Ansvarig talesperson

Helena Vilhelmsson
Jämställdhetspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Örebro län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.