Grön skatteväxling

Grön skatteväxling är bra för både miljön och ekonomin. Högre skatter på det som påverkar miljön negativt gör att vi kan sänka skatten på jobb, företagande och investeringar. På så sätt gör vi det lättare för svenska företag att bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning, samtidigt som utsläpp och miljöpåverkan minskar när förorenaren får betala utsläppskostnaden.

Centerpartiet vill:

  • Införa system för skattelättnader eller mer generösa avskrivningsregler för energieffektiviserande investeringar.
  • Stärka klimatbonusen för både bilar och lastbilar.
  • Se över regelverket kring reducerad energiskatt.

sol-has-bg sol-light-text

Genom att växla miljöskatter mot sänkt skatt på arbete sjunker de höga kostnaderna för att anställa och arbeta. Svenska företags konkurrenskraft stärks samtidigt som vi rustar svensk ekonomi för den globala gröna omställningen.

Sverige har ett högt skattetryck på en rad utsläpp, men ändå en låg andel miljöskatter i förhållande till de totala skatterna som tas ut. Det finns fortfarande utrymme att höja miljöskatterna på utsläpp och resursförbrukning, om vi samtidigt sänker skatterna på arbete och företag.

Mer än en tredjedel av alla sålda bilar är nu laddbara, och över en tiondel är rena elbilar. Det gör att utsläppen från bilar nu faller kraftigt. Fortfarande är dock bara några få procent av bilparken rena elbilar.

Vi vill därför behålla miljöbonusen på maximalt 70 000 kronor för miljöbilar, samtidigt som utbyggnaden av laddstolpar snabbas på.

Vi vill också premiera dem som tankar sina lastbilar med biobränsle och införa en bonus till dem. För att minska utsläppen och göra det dyrare att smutsa ner, vill vi till exempel minska undantagen från beskattning av fossilgas och fossila bränslen i industrin.

I regeringsställning 2006–2014 bidrog Centerpartiet till att skatten på arbete sänktes påtagligt, via bland annat jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Samtidigt höjdes miljöskatterna och andra skatter, såsom fordonsskatten, miljödifferentierades.

Sedan 2019 har vi fortsatt arbetet med att höja skatten på förorening samtidigt som skatterna sänkts framför allt för dem med lägre inkomster. Skattebördan på arbete har de senaste 15 åren minskat samtidigt som skattebördan på föroreningar har ökat. Detta arbete vill vi fortsätta.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.