Grön skatteväxling

Grön skatteväxling är bra för både miljön och ekonomin. Högre skatter på det som påverkar miljön negativt, gör att vi kan sänka skatten på jobb, företagande och investeringar. På så sätt gör vi det lättare för svenska företag att bidra till svensk ekonomi och sysselsättning. Samtidigt som utsläpp och miljöpåverkan minskar när förorenaren får betala utsläppskostnaden. 

Centerpartiet vill:

  • Införa en grön bilbonus och bonus för att tanka lastbilar med biobränsle
  • Införa en skatt på avfallsförbränning
  • Införa en breddad kemikalieskatt

sol-has-bg sol-light-text

Grön skatteväxling

Genom att växla miljöskatter mot sänkt skatt på arbete sjunker de höga kostnaderna för att anställa och arbeta. Svenska företags konkurrenskraft stärks samtidigt som vi rustar svensk ekonomi för den globala gröna omställningen.

Sverige har ett högt skattetryck på en rad utsläpp, men ändå en förhållandevis låg andel miljöskatter i förhållande till de totala skatterna som tas ut. Det finns fortfarande utrymme att höja miljöskatterna på utsläpp och resursförbrukning.

Vi vill införa en grön bilbonus som blir högre ju miljövänligare bilen är. Som mest 100 000 kronor i bonus per bil. Vi vill också premiera de som tankar sina lastbilar med biobränsle och införa en bonus till dem. För att minska utsläppen och göra det dyrare att smutsa ner, vill vi till exempel införa en skatt på avfallsförbränning och minska undantagen från beskattning av fossilgas och fossila bränslen i industrin.

I regeringsställning 2006–2014 bidrog Centerpartiet till att skatten på arbete sänktes påtagligt via bland annat jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Samtidigt höjdes miljöskatterna och andra skatter, såsom fordonsskatten, miljödifferentierades. Skattebördan på arbete minskade och skattebördan på föroreningar ökade. Detta arbete vill vi fortsätta.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.