Centerpartiet lokalt

Grön skatteväxling

Det ska vara billigt att göra det som är bra för miljön och dyrt att göra det som är dåligt. Grön skatteväxling är en viktig del av vår miljöpolitik. Det handlar om att skatten på utsläpp och sådant som är skadligt för miljön höjs. Pengarna ska istället användas för att driva på den gröna omställningen eller till att sänka skatten på jobb.

Grön skatteväxling

Omställningen mot ett hållbart samhälle är en av våra viktigaste uppgifter. Så kallade ekonomiska styrmedel är ett bra steg på vägen. Det borde självklart att miljöförstörare ska betala för den skada de gör och att de som gör rätt ska tjäna på det.

Skatten på utsläpp och annat som är farligt för miljön borde höjas och pengarna gå till att driva på utvecklingen mot ett mer miljövänligt och hållbart samhälle. Det kan också gå till att sänka skatten på jobb så att fler får råd att anställa och arbetslösheten minskar. De bästa skatterna är de som rättar till problem, till skillnad från skatter på arbete och företagande, som snedvrider. Därför är grön skatteväxling en viktig del av vår miljöpolitik.

Vi tycker att Sverige ska vara världsledande när det handlar om att ställa om till en grön ekonomi. Det ska bygga på principen att det är den som förorenar som betalar för sin påverkan på miljön och att det ska vara enkelt men också lönsamt att välja miljövänliga alternativ

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.