Adoption

Barnets bästa ska styra när det handlar om adoption. Därför måste de som vill adoptera utredas noga. Det viktiga är hur lämplig man är som förälder – inte vilket kön man har eller hur familjekonstellationen ser ut.

Centerpartiet vill att:

  • Barnets bästa ska styra när det handlar om adoption
  • Adoptionslagstiftningen anpassas efter att familjer idag kan se olika ut

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Utgå alltid från barnets bästa

En adoption ska alltid utgå från barnets bästa. Därför måste föräldrar som vill adoptera noga granskas för att se om barnet kan få en bra uppväxt hos dem. Vi tycker inte att föräldrarnas sexuella läggning eller familjeformen är det viktigaste för barnets utveckling. Det är betydligt viktigare hur ett barn uppfostras, vilket stöd det får av familjen och hur andra människor i samhället bemöter barnet.

Idag ges alla människor samma rätt att bli prövade om de är lämpliga som föräldrar till ett adoptivbarn. Oavsett om man är man, kvinna eller icke-binär eller vilken sexuell läggning man har. Vi tog tidigt ställning för att homosexuella skulle få samma möjlighet att prövas för adoption som heterosexuella. Det var en självklarhet för oss att det skulle vara så.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.