Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut, med lika belopp till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige. För många familjer, särskilt med låga inkomster är barnbidraget en viktig del av ekonomin och det har genom åren haft en viktig fördelningspolitisk betydelse. Barnbidraget ska inte vara något man ansöker om vid behov utan något alla får, oavsett vilken situation eller inkomst man har.

Centerpartiet vill:
  • Att barnbidraget fortsatt ska betalas ut till alla, samtidigt som vi ser över flerbarnstillägget..
  • Att barnbidraget fortsatt ska delas lika mellan föräldrarna.

sol-has-bg sol-light-text

Barnbidrag är – och ska vara – ett stöd för alla barnfamiljer

Att alla oavsett inkomst behandlas lika och har samma sociala rättigheter långsiktigt garanterar viljan att bidra till den gemensamma välfärden. Vi tycker därför det är bra att barnbidraget är ett ekonomiskt stöd för alla.

Barnbidrag infördes först 1937, som ett inkomstbaserat stöd, och sedan från 1947 i ungefär sin nuvarande form med lika belopp per barn. Syftet har varit att ge stöd för de kostnader som är förknippade med barn och att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan familjer med få respektive flera barn.

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut, med lika belopp till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget ska inte vara något man ansöker om vid behov utan något alla får, oavsett vilken situation eller inkomst man har.

Många hushåll som får barnbidrag har stora ekonomiska resurser. Det är viktigt att träffsäkerheten i våra trygghetsförsäkringar beaktas.

Att administrera inkomstkontroll är kostsamt. Skattesystemet är progressivt vilket innebär att den som tjänar mer också betalar en större del av sin lön i skatt. Att alla oavsett inkomst behandlas lika och har samma sociala rättigheter långsiktigt garanterar viljan att bidra till den gemensamma välfärden. Vi tycker därför det är bra att barnbidraget är ett ekonomiskt stöd för alla.

Dela barnbidraget lika mellan vårdnadshavarna

Vi tycker också det är bra att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna eller mellan vårdnadshavare, eftersom båda föräldrarna har ansvaret för barnet. Det ska inte spela någon roll om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Vår syn på det delade barnbidraget formas av vår syn på familjepolitiken, en politik som säger att alla barn har samma värde.

Se över flerbarnstillägget

Flerbarnstillägg infördes 1982, för familjer med minst tre barn, och år 2005 utökades rätten till flerbarnstillägg att även omfatta familjer med två barn. År 2020 konstaterade Riksrevisionen att flerbarnstillägget för barn nummer två som infördes år 2005, inte har fått den önskade fördelningseffekten och ansåg därför att den delen av tillägget bör avskaffas.

Med anledning av denna granskning vill vi att flerbarnstillägget ska ses över.

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.