Centerpartiet lokalt

Barnbidrag

Barnbidraget ska vara lika för alla, oavsett vilken inkomst man har. Eftersom alla barn är lika mycket värda är det en självklarhet, tycker vi. Vi tycker också att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna, oavsett om man bor tillsammans eller inte.

"För en trebarnsfamilj är barnbidraget mycket värt, det är ett viktigt tillskott. I vår familj delar vi barnbidraget lika."

Joakim Storck, Falun

Barnbidraget ska vara för alla

Vi tycker att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Det är självklart eftersom båda föräldrarna har ansvaret för barnet, oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Därför är vi glada över att det från mars 2014 infördes ett system där barnbidraget delas mellan föräldrarna. Ett delat barnbidrag utgår från vår syn på familjepolitiken, en politik som säger att alla barn har samma värde. Därför tycker vi det är så viktigt med ett generellt barnbidrag som är lika för alla familjer, oavsett vilken inkomst man har. Barnbidraget ska inte vara något man ansöker om vid behov utan något alla får.

Solveig Zander
Riksdagsledamot Uppsala län, talesperson för socialförsäkringsfrågor