Centerpartiet lokalt

Barnbidrag

Barnbidraget ska vara lika för alla – det ska inte spela någon roll vilken inkomst man har. Vi tycker också att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna, oavsett om man bor tillsammans eller inte.

Centerpartiet vill att:

  • Barnbidraget ska vara lika för alla, oavsett inkomst
  • Barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna

Barnbidraget ska vara för alla

Vi tycker det är bra att barnbidraget är ett ekonomiskt stöd för alla. Barnbidraget ska inte vara något man ansöker om vid behov utan något alla får, oavsett vilken situation eller inkomst man har.

Vi tycker också det är bra att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna, eftersom båda föräldrarna har ansvaret för barnet. Det ska inte spela någon roll om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Ett delat barnbidrag utgår från vår syn på familjepolitiken, en politik som säger att alla barn har samma värde.

Solveig Zander
Riksdagsledamot Uppsala län, talesperson för socialförsäkringsfrågor