Föräldraförsäkring

Familjer ser olika ut och har olika behov. Därför vill vi att föräldraförsäkringen ska vara flexibel. Det ska vara enkelt för alla föräldrar att kombinera föräldraskapet med arbete.

Centerpartiet vill att:

  • Föräldrarna själva ska få bestämma hur de ska fördela de disponibla föräldradagarna mellan sig.
  • Föräldradagar ska också kunna tas ut av två närstående personer
  • Reglerna i föräldraförsäkringen anpassas bättre för företagare

sol-has-bg sol-light-text

Viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att vara föräldralediga

Vi vill se en enkel, modern och flexibel föräldraförsäkring som utgår från barnets bästa och ger alla föräldrar möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap.

Föräldraförsäkringen ska ta hänsyn till att familjer ser olika ut och måste ha frihet att själva bestämma hur de ska fördela föräldradagarna. Dagens modell ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Vi värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Vi tycker också att samhället ska ge bättre information om fördelarna med att dela lika på föräldraledigheten.

Återinför jämställdhetsbonus och inför en VAB-bonus

Idag tar kvinnor ut den största delen av både föräldraledigheten och dagar för vård av sjukt barn (VAB). Hur man väljer att ta ut föräldradagar påverkar föräldrarnas inkomst, hälsa och kontakt med barnen. För framför allt kvinnor har det ojämställda uttaget av föräldradagar och VAB-dagar påverkan på både sjukskrivningar och inkomst. Vi tycker därför att föräldrar ska få tydlig information om uttagets effekter. Vi vill även se över möjligheten att ge de föräldrar som fördelar föräldradagarna och VAB-dagarna lika en bonus.

Gör det lättare för farfar och mormor att hjälpa till

Föräldraförsäkringen behöver bli mer flexibel för att passa olika familjekonstellationer och arbetssituationer. Därför vill vi att det ska vara möjligt för föräldrar att överlåta dagar till max två närstående personer. Det kan till exempel handla om mor- och farföräldrar eller bonusföräldrar. Det skulle göra föräldraförsäkringen mer modern och förenkla vardagen för familjer.

Gör det lättare för företagare att vara föräldralediga

Det måste också bli enklare för den som inte är anställd att ta ut föräldraledighet. Föräldrar som driver företag har idag ibland svårt att kombinera företagandet med föräldraskap. Därför är det viktigt att regler för föräldraförsäkringen som gäller för anställda så långt det går även ska gälla för företagare oavsett företagsform. Då stärks flexibiliteten och tryggheten och det kan också göra det enklare för fler kvinnor att driva företag.

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.