Omhändertagande av barn

Det finns barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar för att bristerna i omsorgen är för stor. Alla beslut som rör barn ska alltid fattas utifrån vad som är det bästa för barnet. I ett så ingripande beslut, som ett omhändertagande av ett barn innebär, är detta särskilt viktigt.

Centerpartiet vill:

  • Att omhändertagande, umgänge med förälder och återföring av barnet till hemmiljön alltid ska vara i enlighet med barnets bästa.
  • Att familjehemmen kontinuerligt ska erbjudas utbildningar.
  • Att socialtjänsten i kommunerna ska ge ett mer närvarande och tillgängligt stöd i vardagen för de familjehem som behöver det.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Tydligare skäl för omhändertagande och för att det ska upphöra

De allra flesta barn mår långsiktigt bäst av att vara hos sina föräldrar och att samhället tydligt finns där för att stötta familjen. Men, när bristerna i föräldrarnas omsorgs- eller föräldraförmåga är för allvarliga måste barnet omhändertas.

Såväl skälen till omhändertagandet, som förutsättningarna för att omhändertagandet ska upphöra, måste vara begripliga för alla inblandade. Detta är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt, men skapar också trygghet och förutsägbarhet för både barn och vuxna.

Bättre stöd till familjehem

Familjehem som tar ansvar för placerade barn behöver tydligare stöd och utbildning för att kunna hjälpa barnet eller den unga på bästa sätt. I dag finns det inte någon enhetlig plan för hur familjehem ska rekryteras och behållas.

Vi vill att alla familjehem får en grundutbildning och möjlighet för vidareutbildning som är anpassad till det enskilda familjehemmets behov. Socialtjänsten i kommunerna bör också vara ett mer närvarande och tillgängligt stöd i vardagen för de familjehem som behöver det.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.