Centerpartiet lokalt

Infrastruktur och trafik

För att hela landet ska leva måste du ha möjlighet att välja var du vill bo och jobba. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett smidigt, miljövänligt sätt är en självklarhet för oss.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta senast år 2030
  • Att satsningar på infrastruktur ska öka i hela landet
  • Att fler väljer tåget, därför satsar vi på järnvägsspår och fler tågföretag
  • Att bilfria cykelvägar, fler cykelparkeringar och byten till andra färdmedel gör livet enklare för cyklister

Infrastruktur och trafik

Ett miljövänligt resande i hela landet kräver en mix av olika sätt att resa.

Halvlånga resor är bekväma med tåg, riktigt långa kanske kräver flyg och den korta vardagsresan är smidigast med cykel eller bil. Oavsett vad du väljer finns en gemensam nämnare – vi måste minska utsläppen och satsa på ett miljövänligt resande. Ta flyget som ofta framstår som en miljöbov, men är ofta en förutsättning för att människor ska välja att bosätta sig och starta företag i en viss region. Därför vill vi satsa på ny teknik och se fler miljövänliga bränslen. Den gemensamma nämnaren är att varje transportmedel ska betala sina egna miljökostnader.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.