Cykel

Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Då behöver det finnas bra möjligheter att ta sig fram på cykel. Det handlar om att underhålla cykelbanor eller se till att det är enkelt att ta med sig cykeln på bussen.

Centerpartiet vill:

  • Bygga fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna
  • Bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder
  • Att cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Förenkla för cyklister

När du väljer att cykla, gör du både miljön och ditt hjärta en tjänst. Därför vill vi göra det lättare att välja cykeln.

Vi vet att en tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med cykel. Fler och fler cyklar även på vintern. Det är därför viktigt att skapa bra förutsättningar så att cykeltrafiken fortsätter att öka. Det ställer ökat krav på underhållet av vägar, gång- och cykelbanor. Att göra det möjligt att exempelvis ta med sig cykeln i kollektivtrafiken är ett sätt att förenkla för cyklister. Vi arbetar också för att knyta ihop tätorterna på landsbygden genom bilfria cykelförbindelser.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.