Centerpartiet lokalt

Dubbdäck

I många delar av Sverige är dubbdäck en förutsättning för att kunna resa säkert under vinterhalvåret, men i vissa städer skapar dubbdäcksanvädningen lokala problem med dålig luft.

Centerpartiet vill:

  • Låta kommunerna avgöra om de vill införa dubbdäcksavgifter

Dubbdäck

Dubbdäck river upp partiklar från asfalten och kan ge dålig luft som är farlig att andas in. Vi vill låta kommunerna själva få välja hur de vill ta hand om de problem som dubbdäcken medför.

Ett sätt är att införa en avgift för bilar med dubbdäck på vissa gator. Därför jobbar vi för att det ska vara möjligt för kommuner att införa just en sådan avgift.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.