Elsparkcyklar

För många är elsparkcyklar ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt att ta sig fram, särskilt i trånga stadsmiljöer. För andra är elsparkcyklar en källa till irritation när trafikregler inte följs och när cyklar lämnas huller om buller. Elsparkcykeln har de senaste åren blivit populär, men en del barnsjukdomar måste åtgärdas.

Centerpartiet vill:

  • Att kommuner kan ges större möjligheter att bestämma vilka elsparkcykeloperatörer som får vara verksamma i kommunen.
  • Att det blir ordning och reda i stadsmiljön och att olyckorna minskar.
  • Ta bort begränsningen av motoreffekten på 250 watt för cyklar utan tramp- eller vevanordning.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Klimatsmart – men mer ordning och reda behövs

Elsparkcyklar är sedan några år ett populärt inslag i många städer. De är klimatsmarta och underlättar för framkomligheten på vägarna genom att uppta mindre plats än till exempel bilar. Men det måste bli mer ordning och reda när det gäller elsparkcyklarna.

Detta arbete och denna dialog förs i första hand mellan kommunerna, i egenskap av markägare, och leverantörerna av elsparkcyklar.

På nationell nivå vill vi ge kommunerna och elsparksföretagen möjlighet att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Vi vill bland annat att kommunerna ska få bättre förutsättningar att se till så att det blir ordning och reda på elsparkcyklar. Bland annat genom att se över hur upphandlingar fungerar i praktiken.

Vi vill också ta bort begränsningen av motoreffekten på 250 watt för cyklar utan tramp- eller vevanordning, som Transportstyrelsen föreslår. Detta för att kvaliteten och därmed användarvänligheten ska bli bättre.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.