Flyg

Sverige är ett avlångt och stort land till ytan. Därför behövs flyget, men flyget måste samtidigt minska sina utsläpp. Vi välkomnar branschens egna initiativ att ta fram elflyg och fortsätta blanda in mer förnybart i flygets drivmedel, för mer grönt flygbränsle.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige tar fram och genomför en strategi för elflyg.
  • Att reduktionsplikten fortsätter, för mer grönt flygbränsle.
  • Att regeringen tar initiativ till att återuppta och slutföra den nationella flygplatsöversynen.

sol-has-bg sol-light-text

Flyget skapar tillgänglighet, livskvalitet och trygghet i vårt avlånga land, men måste ställa om till förnybara drivmedel eller el.

Sverige har en väl utbyggd flygplatsstruktur. Utmaningen för flyget, liksom för andra transportslag, är att ställa om från fossila drivmedel till förnybara och elektrifiering.

Miljö- och klimatpåverkan från flyget måste därför minska för att bidra till nationella och internationella klimatmål. Ljuspunkter finns. En snabb teknikutveckling sker just nu inom luftfarten där el- och hybridflyg kommer att finnas på marknaden inom några år. Elflygets intåg kommer förmodligen att skapa nya linjer och förbättra tillgängligheten.

På samma sätt har vi de senaste åren drivit på för att genomföra bränslebyte inom luftfarten, där en reduktionsplikt för flyget genomförts. Reduktionsplikten innebär att man ställer skarpa krav på att bränslen måste ha en viss inblandning av förnybart, vilket leder till att andelen fossila drivmedel minskar och gröna drivmedel ökar.

Inrikesflyget har de senaste fem till tio åren haft en nedgång i trafik. Trenden har förstärkts i och med coronapandemin, samt en mer allmänt restriktiv syn på flyg. Detta väcker frågan hur vi långsiktigt ska planera för att skapa en hållbar flygtrafik i Sverige.

Sverige behöver ta ett helhetsgrepp om flyget

Vi vill att Sverige ska uppdatera sin nationella flygstrategi för att säkerställa en god och hållbar tillgänglighet. Över hela landet och mellan Sverige och andra länder.

Det gäller dels frågan om flygkapaciteten till och från huvudstaden. Dels framtiden för de regionala flygplatserna. Utgångspunkten för oss är ett hållbart flyg som kortar avstånd och skapar förutsättningar för att hela landet ska leva.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.