Flyg

På många orter runt om i landet är flyget en nödvändighet för människor och företag. Flyget måste bättre bekosta sin klimatpåverkan och minska sina utsläpp. Därför föreslår vi bland annat obligatorisk inblandning av biobränsle och mer pengar till forskning för miljövänligare flyg.

Centerpartiet vill:

  • Att flyget, precis som andra transporter, ska betala sina egna miljökostnader och minska sina utsläpp
  • Införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart bioflygbränsle
  • Stärka det internationella arbetet för att minska flygets globala utsläpp

sol-has-bg sol-light-text

Flyget har stor betydelse

Vi vill ta ett krafttag för att förbättra och effektivisera infrastrukturen i luften. För även om flyget är ett viktigt transportmedel, finns det mycket att göra så att det blir mer miljövänligt och mer effektivt. Utsläppen från flyget behöver minska både i Sverige och globalt, det vill vi jobba aktivt för.

Inför krav på obligatorisk inblandning av förnybart bioflygbränsle

Principen att jaga utsläppen och inte transporterna gäller även flyget. Även flyget måste bättre bekosta sin klimatpåverkan och minska sina utsläpp. Men det är inte flygresan i sig som är problemet utan utsläppen den genererar. Det är därför inte lämpligt att beskatta flygresor utan miljöstyrning, som regeringen förespråkar. För att höja omställningstempot i flygbranschen föreslår vi istället obligatorisk inblandning av förnybart bioflygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige. Det är ett klimat- och kostnadseffektivt sätt att minska flygets klimatpåverkan och samtidigt ställa om till en hållbar flygsektor. Att satsa på grönt flygbränsle gör dessutom att bolagen får större anledning att effektivisera, vilket ger ännu mer miljövinster.

Satsa på ny teknik för att göra flyget mer hållbart

Vi vill också satsa 750 miljoner på ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget. Forskningsprogrammet ska dels syfta till att få igång demoanläggningar för bioflygbränsle med fokus på att starta storskalig produktion i Sverige, dels till forskning kring tekniska lösningar för att ställa om flygsektorn och göra den hållbar.

Vi anser också att Swedavia bör öka möjligheterna till rabatter för start och landning för de plan med bäst miljöegenskaper. Statliga bolag och myndigheter bör också klimatkompensera sina tjänsteresor.

Stärk det internationella samarbetet

Den internationella flygtrafiken betalar varken bränsleskatt eller regleras i Parisavtalet. Vi tycker att alla sektorer behöver ta sitt klimatansvar. Därför vill vi se över det internationella regelverket så att beskattning av fossilt flygbränsle blir möjligt. Det behövs också skärpta krav på den EU-interna flygtrafiken så att den lyder under samma regler för tilldelning av utsläppsrätter som övriga sektorer som ingår i EU:s utsläppshandel. Den överenskommelse som finns inom den internationella luftfartsorganisationen, ICAO, handlar enbart om att kompensera utsläppen från flygtrafiken, inte om att de ska minska. Sverige måste vara pådrivande för att ambitionsnivån höjs så att utsläppen från flyget minskar.

Vi skynda på processen för ett gemensamt europeiskt luftrum. Lapptäcket av olika flygzoner leder till onödigt långa flygningar. Med ett gemensamt europeiskt luftrum skulle kapaciteten i luftrummet kunna tiodubblas, flygplanen förbruka 10 procent mindre bränsle och motsvarande lägre utsläpp samtidigt som kostnaderna skulle minska och resenärerna komma fortare fram.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.