Hastighetssänkningar

Att komma fram snabbt och säkert är viktigt – även på landsbygden. En bra arbets- och skolpendling är betydelsefull både för dem som bor utanför städerna och för näringslivet och besöksnäringen. Därför vill vi se andra åtgärder från Trafikverket än hastighetssänkningar på vägnätet.

Centerpartiet vill:

  • Se över många av de hastighetssänkningar som har gjorts de senaste fem åren, för att återställa dessa till högre nivåer.
  • Att vi på flera vägar i landet går tillbaka till 90 km/h.
  • Att Trafikverket ska jobba mer med dynamiska fartkameror utifrån trafiken på vägen.

sol-has-bg sol-light-text

Ändra ensidig iver att bara sänka hastigheter

Hastighetsbegränsningarna har varit en del av regeringens trafikpolitik de senaste åren. Vi tror att det går att gå tillbaka till 90 km/h på flera vägar.

Det är väldigt viktigt att vi har ha låga hastigheter i bostadsområden och utanför förskolor och skolor, för att se till att det är säkert för barn och andra gångtrafikanter.

Men när det gäller landsvägar måste dagens hastigheter ses över. Sedan 2014 jobbar Trafikverket med att systematiskt anpassa hastigheterna på statliga vägar inom ramen för Nollvisionen. Fram till 2025 kommer cirka 545 mil statlig väg att omfattas av olika åtgärder. Justeringarna sker över hela landet. Det är framför allt 90-vägar som berörs.

Vi vill se en förändrad policy från Trafikverkets sida och se över många av de hastighetssänkningar som har gjorts de senaste fem åren.

I stället för hastighetssänkningar vill vi jobba för hastighetsskyltar som kan variera vilken hastighet som gäller på vägsträckan. På så sätt skulle till exempel väglaget, hur intensiv trafiken är, vädret, om det finns vilt i närområdet eller eventuellt vägunderhåll, innebära såväl högre som lägre hastigheter.

Fördelen är att efterföljden blir större eftersom trafikanters acceptans utifrån lokala förhållanden blir större än vid en permanent hastighetsanvisning via en skylt.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.