Kollektivtrafik

Det behöver bli enklare att resa kollektivt. Då kommer fler att välja det framför att ta bilen. Vi vill att andelen som reser kollektivt ökar, eftersom det gör det möjligt att minska utsläppen från andra transporter.

Centerpartiet vill:

  • Göra det ännu lättare att resa kollektivt, istället för att ta bilen
  • Införa en nationell och konkurrensneutral försäljningskanal för all kollektivtrafik
  • Införa en kollektivtrafikbonus

sol-has-bg sol-light-text

Gör det enkelt och tryggt att välja kollektivtrafiken

Att resa kollektivt ska vara attraktivt. Många delar samspelar i att det blir så – priset, tryggheten och tillgången till kollektiva färdmedel.

Genom att skapa trygga miljöer runt kollektivtrafiken minskar den faktiska och framför allt den upplevda otryggheten. Det skapar jämställda förhållanden att nyttja buss och tåg. Här måste stadsmiljöutvecklare och planeringsorgan hos regioner, kommuner och byggherrar arbeta mer med till exempel belysning och andra trygghetsskapande åtgärder.

Gör det lättare att köpa biljetter – även om resan sker över länsgränsen

Att kunna köpa en biljett för att resa från en stad till en annan – även om det är mellan län – ska vara enkelt. Därför driver vi frågan om att införa en digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem. Det ska vara en plattform som gör det överblickbart och enkelt att köpa en resa och känna sig trygg. Kollektivtrafiken ska inte vara fristående öar utan utgöra ett sammanhängande system.

Vi vill också skapa incitament för trafikhållare att införa och utöka kollektivtrafik genom att införa en kollektivtrafikbonus.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.