Centerpartiet lokalt

Kollektivtrafik

Det behöver bli enklare att resa kollektivt. Då kommer fler att välja det framför att ta bilen.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla kollektivtrafiken för att öka rörligheten och skapa möjligheter att jobba i ett annat län än där man bor
  • Göra kollektivtrafiken bättre med fler och tätare turer där underlaget och efterfrågan finns
  • Satsa på järnvägen. Fler järnvägsspår och tågföretag är en förutsättning för fler avgångar
  • Att biodrivmedel eller el får bussarna att rulla istället för diesel

"En utvecklad kollektivtrafik ger mig självständighet och möjlighet att välja mer miljövänliga transporter. Jag som har funktionshinder kan med bra bussar och tåg få en mycket mer flexibel vardag och kan åka med tillsammans med mina vänner istället för att åka på egen hand med taxi eller få skjuts."

Oscar Sjökvist, Borlänge

Fler behöver välja kollektivtrafik och cykel framför bilen

Kollektivtrafikens attraktivitet behöver öka och satsningar på bra cykel- och gångvägar, inte minst i våra städer, är en förutsättning för att klara trängsel, buller, utsläpp och säkerhet.

En stads- och bostadsplanering som går hand i hand med trafikplaneringen möjliggör ett ökat kollektivtrafikresande. Effektiva kollektivtrafikstråk med effektiva, attraktiva bytespunkter ger förutsättningar för fler människor att, på ett hållbart sätt, pendla till arbete eller studier samtidigt som vardagspusslet fungerar.

För oss är det viktigt att se till hela resan, från dörr till dörr. Det innebär att flera olika typer av transporter ingår som också kompletterar varandra. Alla är viktiga för att hela kedjan ska fungera.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.