Kollektivtrafik

Det behöver bli enklare att resa kollektivt. Då kommer fler att välja det framför att ta bilen.

Centerpartiet vill:

  • Göra kollektivtrafiken bättre med fler och tätare turer
  • Satsa på den regionala järnvägen - fler järnvägsspår och tågföretag är en förutsättning för fler avgångar
  • Att biodrivmedel eller el får bussarna att rulla istället för diesel

sol-has-bg sol-light-text

Fler behöver välja kollektivtrafik och cykel framför bilen

Fler behöver välja kollektivtrafik och cykel framför bilen. Då måste vi göra det enklare och mer attraktivt att åka kollektivt.

Hur ska vi komma tillrätta med trängsel, buller, utsläpp och säkerhet? På den frågan svarar vi: Gör det lättare och enklare att åka kollektivt. Och satsa dessutom på bra cykel- och gångvägar, speciellt i städerna.

Låt stads- och bostadsplanering gå hand i hand med trafikplaneringen. Då kan resande med kollektivtrafiken öka. Om det är lätt att åka och byta till kollektivtrafiken, kan fler människor pendla till arbete eller studier samtidigt som vardagspusslet fungerar.

För oss är det viktigt att se till hela resan, från dörr till dörr. Det innebär att flera olika typer av transporter ingår som också kompletterar varandra. Alla är viktiga för att hela kedjan ska fungera.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.