Lastbilar och tung trafik

Den tunga trafiken transporterar människor och varor i hela landet. Vi vill göra lastbilar och bussar mer miljövänliga och säkra.

Centerpartiet vill:

  • Införa en klimatbonus för tunga transporter som minskar utsläppen
  • Att fordonsskatten ska baseras på fordonets utsläpp av koldioxid
  • Införa en miljölastbilspremie för de miljövänligaste lastbilarna

sol-has-bg sol-light-text

Lastbilar och tung trafik

Vi vill belöna alla som går över till miljövänligare lastbilar och drivmedel. Och vi föreslår att fordonsskatten baseras på hur mycket koldioxid som lastbilen släpper ut. Däremot vill vi inte, som den socialdemokratisk ledda regeringen föreslår, ha en kilometerskatt. Den är klimatfientlig och drabbar dessutom småföretagen på landsbygden.

Utsläppen från den tunga trafiken har visserligen minskat de senaste åren. Men jämfört med hur det såg ut 1990, har utsläppen från den tunga trafiken ökat, till skillnad från för persontrafiken. Även om de tunga lastbilarna har blivit mer bränslesnåla och kan drivas av förnybar energi, har det inte räckt. Helt enkelt för att lastbilstrafiken har ökat så mycket.

Inför en klimatbonus till åkerierna. Och en miljölastbilspremie för hybrid- och ellastbilar och lastbilar som kan gå på biogas eller etanol.

För att minska utsläppen från den tunga trafiken vill vi istället införa en bonus för de bästa lastbilarna, som kan drivas med alternativa drivmedel, såsom biogas, eller el. Vi anser också att åtgärder som minskar utsläppen från lastbilarna ska belönas. Därför vill vi införa en klimatbonus till åkerier som minskar sina utsläpp, till exempel genom att använda mer biodrivmedel eller vidta andra åtgärder som minskat utsläppen.

Tillåt tyngre, och längre, lastbilar

Genom att göra det möjligt för tyngre och längre fordon att rulla på Sveriges vägar och järnvägar, kan det bli miljontals kronor billigare att frakta gods. Samtidigt som det är bättre för miljön. En 74-tons lastbil släpper ut betydligt mindre per transporterat ton än konventionella lastbilar. Vi vill därför tillåta tyngre, och längre lastbilar.

Belöna åkerier som skrotar dåliga lastbilar och köper nya miljövänliga.

För oss är det viktigt att främja den europeiska handeln, därför tycker vi att samma regler för transporter ska gälla i hela EU. Det finns redan europeisk klassning för avgaser från lastbilar. För att få bort de mest skadliga lastbilarna vill vi titta på möjligheterna att införa en skrotningspremie på lastbilar som tillhör Euro klass 1 och 2. Det betyder att de företag som byter ut en lastbil som en har dålig miljöklass till en bil av bättre miljöklass får en bonus. Det skulle gynna både landsbygden, näringslivet och inte minst miljön. Eftersom det skulle innebära att gamla lastbilar byts ut mot nya.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.