Mer lokal miljömakt

För oss är det viktigt att flytta beslut om viktiga vardagsfrågor närmare de som berörs av dem. Lokala lösningar för hållbarhet bygger på ett lokalt engagemang. Korta beslutsvägar, lokala initiativ och växande småföretag är avgörande.

Centerpartiet anser att:

  • Kommuner och regioner som vill använda ekonomiska styrmedel som trängselskatter, miljözoner och miljöavgifter ska kunna göra det.

sol-has-bg sol-light-text

Gör det lättare att genomföra lokala miljöinitiativ

Vi tror på att uppmuntra och göra det lättare att genomföra lokala miljöinitiativ. Därför vill vi ta bort nationella regler som begränsar och försvårar lokala lösningar.

Vi vill att ansvar och befogenheter ska decentraliseras och flyttas närmare de som berörs. På nationell nivå bör man i stället skapa förutsättningar genom kunskapsspridning, anpassa nationella regelverk och utveckla tekniska standarder.

Idag saknas till exempel en enhetlig definition av bilpooler. Det gör det svårt att stödja denna utveckling i lagstiftning, upphandling och parkeringsregler.

Kommuner som vill, ska ha möjlighet att satsa på spjutspetsprojekt eller testa nya tekniker.

Kommuner och regioner som vill använda ekonomiska styrmedel såsom trängselskatter, miljözoner och miljöavgifter, eller andra lokala miljö- eller trafikregler ska kunna göra det. Det ska vara tillåtet att utforma regler och avgifter efter miljöprestanda och råda över eventuella intäkter som dessa ger.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.