Sjöfart

Med Sveriges långa kust och bra vattenvägar har vi möjlighet att ta emot många fartyg. Att frakta gods till sjöss är både effektivt och bättre för miljön än många andra transportmedel.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska ställa hårda miljö- och säkerhetskrav på den internationella sjöfarten
  • Att svartlistade fartyg som inte uppfyller miljökraven inte ska få färdas på Östersjön
  • Driva på för miljöstyrande ambitiösa och effektiva styrmedel både i Sverige och internationellt

sol-has-bg sol-light-text

Sjöfart

Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet med mer än 52 hamnar och utmärkta inre vattenvägar. Det gör att vi har goda möjligheter att utveckla sjöfarten ännu mer.

Skandinavien och Sverige kan till viss del betraktas som en ö. Det gör sjöfartsnäringen av central betydelse för vårt välstånd och vår handel. Den är en relativt miljövänlig transportform, med en stor potential att ytterligare minska sin miljöpåverkan. Svensk sjöfartstradition är förknippad med hög sjösäkerhet. Genom en stark svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten.

Den internationella sjöfarten och flygtrafiken betalar varken bränsleskatt eller regleras i Parisavtalet. Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO har nyligen antagit ett avtal för att minska sjöfartens utsläpp. Det är bra, men ambitionsnivån matchar inte Parisavtalets mål. Sverige måste vara pådrivande för att ambitionsnivån höjs.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.