Trängselskatt

Att minska trängseln i städerna är något vi tycker är bra. Därför är vi positiva till trängselskatt, så som den ser ut idag.

Centerpartiet anser att:

  • trängselskatt eller vägavgift är ett bra sätt att finansiera nya satsningar på vägar och infrastruktur
  • beslut om att införa trängselskatt ska göras lokalt

sol-has-bg sol-light-text

Trängselskatt

Vi tycker att det är bra med vissa avgifter som bidrar till att minska trängseln i städerna.

Det kan handla om avgifter för vägar eller trängsel, allmänt kallad trängselskatt. Det är bra av flera skäl. Dels minskar trängseln i städerna och dels kan inkomsterna från avgifterna betala för nya satsningar på infrastruktur. De i sin tur bidrar till ökad samhällsnytta och tillväxt.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.