Trängselskatt

Trängselskatter är till för att minska trängsel och utsläpp. I Stockholm och Göteborg genomförs detta sedan många år och erfarenheterna är goda. Vi vill att det ska kunna införas där kommuner och regioner så önskar, men att det ska vara utifrån en nationell mall.

Centerpartiet vill:

  • Att kommuner och regioner ska kunna införa trängselskatter utifrån en nationell mall

sol-has-bg sol-light-text

Låt kommuner och regioner bestämma – men ha samma form

Trängselskatter kan vara ett smart sätt för kommuner och regioner att styra trafiken och dess miljöpåverkan, Dessutom används pengarna för att förbättra infrastrukturen lokalt. Det är bra.

Trängselskatt finns i Stockholm och i Göteborg. Skatten infördes för att förbättra framkomligheten och miljön, samt för att bidra till finansiering av infrastrukturen i städerna.

I Stockholm används intäkterna från trängselskatterna i huvudsak till regionala infrastrukturinvesteringar, till exempel bygget av Förbifart Stockholm och nya T-banan till Barkarby och Nacka, men också till Spårväg syd, T-banan mellan Älvsjö och Fridhemsplan samt Roslagsbanans utbyggnad.

I Göteborg används trängselskatterna till finansieringen av ett infrastrukturpaket som innehåller Västlänken, Marieholmstunneln och utbyggd kollektivtrafik – det så kallade Västsvenska paketet.

Vi är positiva till hur trängselskatten har införts i Göteborg och Stockholm. Det är smart att ge regioner och städer möjlighet att skaffa sig större möjlighet att bestämma över trafikflödena genom trängselskatten.

Vi vill att beslut om trängselskatter – samt hur intäkterna fördelas – i större utsträckning ska kunna fattas lokalt.

Men för att det inte ska bli alltför många olika system vill vi att regionala trängselskatter utgår från en avtalsform där staten genom Trafikverket eller Transportstyrelsen varit involverad. Ett system motsvarande det som gäller för enskilda vägar är rimligt, det vill säga att lokala beslut och genomföranden avseende avgifter medges, men inom ramen för en gemensam lagstiftning.

Trängselavgifter ska vara möjliga att införa kommunalt utan att ett riksdagsbeslut tas för varje enskilt fall.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.