Föräldraförsäkring

Svenska familjer behöver bli mer jämställda när det handlar om att vara föräldralediga och vara hemma med sjukt barn, så kallad vab.

Centerpartiet vill:

  • Ha en enkel, modern och tydlig föräldraförsäkring som fokuserar på barnets bästa.
  • Att den lägsta föräldrapenningen ska höjas i framtiden när ekonomin i Sverige gör det möjligt.
  • Att ett jämt uttag av föräldraförsäkringen nås genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus, att föräldraförsäkringen öppnas upp för ytterligare två närstående och att det införs en VAB-bonus.

sol-has-bg sol-light-text

Viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att vara föräldralediga

Sverige har en generös föräldraförsäkring som gör det möjligt för föräldrar att vara hemma länga med sina barn och arbeta deltid när barnen är små. Men även om föräldraförsäkringen är bra så kan den bli bättre. Bland annat behöver jämställdhetsbonusen tredubblas så att fler föräldrar delar mer lika på föräldraledigheten.

För oss är det viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att vara lediga med sina barn. Den jämställdhetsbonus som vi tillsammans med Alliansen infört uppmuntrar till att det blir ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Den gör så att de föräldrar som delar lika får en bonus i form av extra pengar. Vi tycker att bonusen fungerar bra och därför vill vi öka den. För att föräldrar i större utsträckning ska ta gemensamt ansvar för VAB-dagarna behövs ekonomisk uppmuntran att fördela dessa jämställt. Vi vill därför införa en VAB-bonus som motsvarar den tidigare nämnda jämställdhetsbonusen. Däremot vill vi inte tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna och vill inte se en kvoterad föräldrapenning.

Centerpartiet tycker att var och en ska välja själv, men för att kunna göra det behöver vi tillgång till information om hur våra beslut kring föräldraledighet, deltidsarbete och pensionssparande påverkar oss och våra barn, vår framtida ekonomi och hälsa. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten ojämnt utan att känna till vilka konsekvenser det kan få. Kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen. Forskning visar tydligt att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är bra för både barnet och familjen. Kvinnors sjukskrivningar går ned, mannens livslängd ökar, barnets kognitiva utveckling ökar, risken för skilsmässor och våld minskar. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett uppdrag till Pensionsmyndigheten PPM i samverkan med berörda parter såsom skola, mödravård och Försäkringskassan.

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.