Arbetsförmedlingen

Vi måste se till att fler kommer ut ur långtidsarbetslöshet och att alla som kommer till Sverige får möjlighet att på riktigt komma in i det svenska samhället. Den vägen går genom att satsa mer på jobb och företag, som kan och vågar anställa, och genom mer effektivt stöd till arbetssökande. Den statliga arbetsförmedlingen har haft ensamrätt på att förmedla nya jobb till den som är arbetslös. Det uppdraget har inte Arbetsförmedlingen klarat av. Därför vill vi att fristående förmedlare ska matcha till de lediga jobben.

Centerpartiet vill:

  • Skapa en bättre jobbmatchning genom fristående jobbförmedlare.
  • Se en arbetsförmedlarpeng som betalas ut baserat på resultat.
  • Att Arbetsförmedlingens uppdrag framförallt ska handla om kontroll och uppföljning, snarare än matchning.

sol-has-bg sol-light-text

Inför arbetsförmedlarpeng

Vi vill att den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen på sikt avvecklas. I stället ska fristående jobbförmedlare få större möjligheter att hjälpa arbetssökande i jobb, och att en arbetsförmedlarpeng därefter betalas ut baserat på jobbförmedlarnas resultat.

Pengarna ska betalas ut när personen är i varaktigt arbete. Då blir resultat och långsiktighet det viktiga.

För att arbetsförmedlarpengen ska bli så effektiv som möjligt krävs en tydlig uppföljning av de olika förmedlarnas resultat, av den statliga Arbetsförmedlingen. Den kontrollen gör att eventuella oseriösa aktörer kan stängas ute, eftersom det är avgörande att de som inte håller måttet inte får möjlighet att verka i systemet.

Genom arbetsförmedlarpengen kommer Arbetsförmedlingens uppdrag framför allt att omfatta myndighetsutövning som kontroll och uppföljning. Det handlar också om att stärka samverkan med kommuner, andra myndigheter och civilsamhället.

Det är därför det är viktigt att arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen fortsätter enligt det arbete som inleddes med Januariavtalet (2019–2021).

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.