Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser behöver bli bättre. Vi tycker att det viktigt att man mår bra, både på jobbet och av jobbet. Därför behövs en bra arbetsmiljö.

Centerpartiet vill:

  • Ha ett hälsofokus på svenska arbetsplatser och inte bara förhindra att människor blir sjuka
  • Att arbetsmiljön ska vara en naturlig del i vår vardag på jobbet
  • Belysa jämställdhetsaspekten av sjukskrivningarna

sol-has-bg sol-light-text

Arbetsmiljö

För att skapa en bättre arbetsmiljö är det viktigt att det hela tiden pågår ett arbete som inte bara ser till att du inte blir sjuk av jobbet. Utan som också hjälper dig att vara frisk.

Därför ser vi arbetsmiljöfrågor som en naturlig del av livet på jobbet. Det kan handla om allt från hur du trivs med dina kollegor, till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer.

Idag ökar sjukskrivningarna. Därför vill vi att Arbetsmiljöverket, tillsammans med arbetsgivare och fackföreningar, undersöker hur det ser ut och vad man kan göra åt det. Arbetsgivare behöver stöd och hjälp för att medverka till minskade sjukskrivningar.

Sjukskrivningar har också med jämställdhet att göra

Kvinnor står idag för en betydande del av sjuktalen. Det är något som hänger ihop med hur mycket ansvar kvinnor tar i hemmet, samtidigt som de presterar mycket på jobbet. Vi vill därför särskilt se över kvinnors sjukskrivningar och hitta lösningar till det stora problem som kvinnors sjukskrivningar innebär. Det handlar till stor del om kvinnors psykiska ohälsa. En extra utsatt grupp är kvinnor med funktionsnedsättningar.

Gör det enklare att säga upp personer som begår sexuella övergrepp eller trakasserar sina kollegor

Idag kan en uppsägningsprocess ta väldigt lång tid genom att den ogiltigförklaras. Den som har trakasserat en kollega kan då gå hemma med full lön under lång tid, och i praktiken belönas för sitt beteende. Vi vill minska den här tiden till sex månader så att personer som misskött sig eller betett sig illa snabbare får lämna arbetsplatsen.

Bland annat vill vi satsa på skolan för att underlätta för lärarna och förbättra deras arbetsmiljö. Vi vill också uppmuntra nytänkande för bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.