Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser behöver bli bättre. Vi tycker att det viktigt att man mår bra, både jobbet och av jobbet. Därför behövs en bra arbetsmiljö.

Centerpartiet vill:

  • Att arbetsmiljön ska syfta till att man mår bra, inte bara förhindra att man blir sjuk.
  • Belysa jämställdhetsaspekten av sjukskrivningarna.
  • Förbättra förutsättningarna för distansarbete.

sol-has-bg sol-light-text

En arbetsmiljö för att människor ska må bra

För att skapa en bättre arbetsmiljö är det viktigt att det hela tiden pågår ett arbete som inte bara ser till att du inte blir sjuk av jobbet. Utan som också hjälper dig att vara frisk.

Därför ser vi arbetsmiljöfrågor som en naturlig del av livet på jobbet. Det kan handla om allt från hur du trivs med dina kollegor, till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer.

Förbättra det förebyggande arbetet och underlätta småföretags arbete för en bättre arbetsmiljö

Det behövs specifika satsningar för att få till bättre förutsättningar för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Eftersom småföretag har mer begränsade resurser än stora företag behövs ett speciellt fokus på de mindre företagen. Satsningarna kan innebära kunskapsspridning, rådgivning eller bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dessutom är det av största vikt att förenkla regelverket, vilket kan innebära att vissa krav på arbetsmiljöområdet inte gäller lika för stora som små företag, utan anpassas för att på bästa sätt säkra arbetsmiljöresultatet.

För att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa ser vi, bland annat, att skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare måste återinföras och rehabiliteringsstödet utvidgas. Vill du läsa mer om fler åtgärder för att minska stressrelaterad psykisk ohälsa, klicka här.

Skyddsutrustning måste vidare finnas tillgänglig för arbetsplatser som är utsatta för allvarliga smittorisker, och myndigheterna behöver utarbeta rutiner som kan appliceras vid framtida pandemier.

Sjukskrivningar har också med jämställdhet att göra

Kvinnor står i dag för en betydande del av sjuktalen. Det är något som hänger ihop med hur mycket ansvar kvinnor tar i hemmet, samtidigt som de presterar mycket på jobbet. Vi vill därför särskilt se över kvinnors sjukskrivningar och hitta lösningar till det stora problem som kvinnors sjukskrivningar innebär.

Förbättra förutsättningarna för distansarbete

Med coronapandemin har vi sett hur arbete hemifrån, på distans, prövats i betydande omfattning. Det har visat på utmaningar, som att personer riskerar att bli isolerade socialt, men också många fördelar för dem som haft möjligheten att arbeta hemifrån. Det innebär också en breddad rekryteringsbas för arbetsgivare, att stad och land binds samman.

Vi vill se över reglerna kring arbetsmiljö så att dessa följer med i tiden och anpassas till nya förutsättningar, liksom reglerna kring förmånsbeskattning utifrån förutsättningarna för distansarbete.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.