Centerpartiet lokalt

Arbetsrätt och fackförening

Många står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt som många inte vågar byta jobb av rädsla för att vara den som är sist anställd. De lagar som en gång kom till för att skydda dem som jobbar har idag blivit något som stänger dörren till jobben.

Centerpartiet vill:

 • Att LAS (lagen om anställningsskydd) ska utgå från vilken kompetens de anställda har
 • Införa en proportionalitetsprincip vid arbetsmarknadskonflikter

Byt ut föråldrade lagar och regler

De regler som styr på arbetsmarknaden har inte följt med i utvecklingen. Reglerna stoppar oss från att byta jobb. Medan näringslivet förändrats ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades, för en helt annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser såsom fabriker. Idag finns många olika sorters arbetsplatser och företag. Näringslivet är ett helt annat och konfliktreglerna behöver anpassas.

Idag finns mycket långtgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

Modernisera LAS

Då arbetsgivare tvingas säga upp människor ska det vara viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du arbetat på en arbetsplats. Du ska kunna byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle börja gå dåligt. Därför vill vi göra om LAS och införa trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis.

Vad föreslår nya utredningen om LAS?

Utredningen finns att läsa här i sin helhet, nedan är endast ett urval av förslagen.

Turordningsreglerna ska ändras

 • Alla företag ska kunna göra undantag för fem anställda från turordningsreglerna, istället för nuvarande två undantag för företag med max tio anställda.
 • Om två anställda har lika lång anställningstid ska arbetsgivaren få bestämma vem som behåller jobbet.

Mer fokus på kompetensutveckling

 • Företag ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla anställda som sammantaget arbetat sex månader eller mer.
 • Om ett företag inte uppfyllt sitt ansvar gällande kompetensutveckling kan den bli skyldig att betala skadestånd till den anställda efter uppsägning, om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.

Kostnader vid uppsägning

 • Uppsägningar ska inte kunna ogiltigförklaras på företag med max 15 anställda (förutom när det gäller speciallagar såsom diskrimineringslagen). Vid osakliga uppsägningar ska en anställd kunna få skadestånd, i form av minst åtta månadslöner.
 • På företag med fler än 15 anställda kan en uppsagd anställd i samband med en rättslig prövning ges rätt till lön och förmåner under tvistetiden, och uppsägningar kan ogiltigförklaras.
 • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Gapet mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar ska minska

 • Personer med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
 • Personer med allmän visstidsanställning får företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader.

Förslagen har i stor utsträckning utformats så att man genom kollektivavtal kan avvika från reglerna.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Riksdagsledamot från Stockholms stad. Arbetsmarknadspolitisk talesperson.