Arbetsrätt och fackförening

Många människor står i dag utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns det de som inte vågar byta jobb, av rädsla för att vara den som är sist anställd. De lagar som en gång kom till för att skydda dem som jobbar blev något som stänger dörren till jobben för dem som står utanför arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

  • Att anställningsskyddet ska utgå ifrån kompetens, inte anställningsår.
  • Ge anställda bättre möjligheter till kompetensutveckling och omställning.
  • Införa en proportionalitetsprincip vid arbetsmarknadskonflikter.

sol-has-bg sol-light-text

Byt ut föråldrade lagar och regler

De regler som har styrt på arbetsmarknaden har inte följt med i utvecklingen. Reglerna har hindrat företag från att anställa och skapar inlåsningseffekter istället för att underlätta för dem som behöver och vill byta jobb. Medan näringslivet förändrats ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades för en helt annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser såsom fabriker. I dag finns många olika sorters arbetsplatser och företag. Näringslivet är ett helt annat och reglerna behöver därför anpassas.

I dag finns mycket långtgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

En moderniserad arbetsrätt

Centerpartiet har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. En modern, trygg och flexibel arbetsrätt, som möter behoven för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Avgörande förbättringar vad gäller arbetsrätten och omställningen

Som en följd av Januariavtalet (2019–2021) slöt arbetsmarknadens parter en historisk överenskommelse i december 2020. Enligt detta ”nya Saltsjöbadsavtal” ska anställningsskyddet i LAS reformeras så att arbetsgivare får mer flexibilitet och lättare kan anpassa kompetensen inom sin verksamhet efter hur behoven ser ut. Det är bakgrunden till de lagändringar som nu genomförs. 

Bland annat kommer företagen få större möjlighet att göra undantag från turordningen. Reglerna för uppsägning av personliga skäl blir också tydligare och företag kommer inte längre att bära lönekostnaden vid tvister om uppsägning.

Du som är anställd får mer förutsägbarhet när det gäller olika anställningsvillkor och nya möjligheter att vidareutbilda dig och ställa om mitt i livet.

Med förändringarna motverkas även inlåsningseffekten. Vi tycker att det ska vara viktigare hur bra du är på ditt jobb, än hur länge du arbetat på en arbetsplats. Du ska kunna byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd.

Lättare att växla karriär och att vidareutbilda sig

Omfattas man inte av kollektivavtal kommer man som anställd få möjlighet att ta del av ett omställnings- och kompetensstöd. Företag som finansierar motsvarande stöd för anställda, med kollektivavtal genom den nya modellen, kommer kunna få ersättning för detta.

Ett nytt omställningsstudiestöd ska också införas. Det innebär att det blir mycket enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av ett studiestöd. Individen kommer med detta själv att kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.