Arbetsrätt och fackförening

Många står idag utanför arbetsmarknaden. Samtidigt vågar många inte byta jobb, av rädsla för att vara den som är sist anställd. De lagar som en gång kom till för att skydda dem som jobbar har idag blivit något som stänger dörren till jobben.

Centerpartiet vill:

  • Att LAS (lagen om anställningsskydd) ska utgå från vilken kompetens de anställda har, istället för hur länge de varit anställda.
  • Införa en proportionalitetsprincip vid arbetsmarknadskonflikter.

sol-has-bg sol-light-text

Byt ut föråldrade lagar och regler

De regler som styr på arbetsmarknaden har inte följt med i utvecklingen. Reglerna stoppar oss från att byta jobb. Medan näringslivet förändrats ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades, för en helt annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser såsom fabriker. Idag finns många olika sorters arbetsplatser och företag. Näringslivet är ett helt annat och konfliktreglerna behöver anpassas.

Idag finns mycket långtgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

Modernisera LAS

Då arbetsgivare tvingas säga upp människor ska det vara viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du arbetat på en arbetsplats. Du ska kunna byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle börja gå dåligt. Därför vill vi göra om LAS och införa trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis.

En modernare arbetsrätt

Centerpartiet har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. En modern, trygg och flexibel arbetsrätt som möter behoven för morgondagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Nu sker avgörande förbättringar vad gäller arbetsrätten och omställningen. Som en följd av januariavtalet slöt arbetsmarknadens parter en historisk överenskommelse den 4 december 2020. Enligt detta ”nya Saltsjöbadsavtal” ska anställningsskyddet i LAS reformeras så att arbetsgivare får mer flexibilitet och lättare kan anpassa kompetensen inom sin verksamhet efter hur behoven ser ut.

Bland annat kommer företagen få större möjlighet att göra undantag från turordningen. Reglerna för uppsägning av personliga skäl blir också tydligare och företag kommer inte längre att bära lönekostnaden vid tvister om uppsägning. Samtidigt får anställda mer förutsägbarhet när det gäller olika anställningsvillkor och nya möjligheter att vidareutbilda sig och ställa om mitt i livet.

Omfattas man inte av kollektivavtal kommer man som anställd få möjlighet att ta del av ett omställnings- och kompetensstöd. Företag som finansierar stödet genom den nya modellen ska kunna få ersättning för detta.

Ett nytt omställningsstudiestöd ska också införas. Det innebär att det blir mycket enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för många kommer att motsvara 80 procent av personens lön, i upp till 44 veckors studier. Individen kommer med detta själv att kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.