Centerpartiet lokalt

Arbetsrätt och fackförening

Många står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt som många inte vågar byta jobb av rädsla för att vara den som är sist anställd. De lagar som en gång kom till för att skydda dem som jobbar har idag blivit något som stänger dörren till jobben.

Centerpartiet vill:

  • Tillsätta en arbetsmarknadskommission
  • Att LAS (lagen om anställningsskydd) ska utgå från vilken kompetens de anställda har
  • Införa en proportionalitetsprincip vid arbetsmarknadskonflikter

Arbetsrätt och fackförening

Vi vill tillsätta en arbetsmarknadskommission för att ta ett helhetsgrepp på klyvningen av arbetsmarknaden, där många har jobb men där också många aldrig får ett första jobb utan lever i år av utanförskap. Kommissionen ska rikta in sig på att lägga fram förslag för en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad, som hindrar klyvningen och som skapar förutsättningar för svenska företag i världsklass.

Byt ut föråldrade lagar och regler

De regler som styr på arbetsmarknaden har inte följt med i utvecklingen. Reglerna stoppar oss från att byta jobb. Medan näringslivet förändrats ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades, för en helt annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser såsom fabriker. Idag finns många olika sorters arbetsplatser och företag. Näringslivet är ett helt annat och konfliktreglerna behöver anpassas.

Idag finns mycket långtgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

Gör om LAS

Då arbetsgivare tvingas säga upp människor ska det vara viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du arbetat på en arbetsplats. Du ska kunna byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle börja gå dåligt. Därför vill vi göra om LAS och införa trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Riksdagsledamot från Stockholms stad. Arbetsmarknadspolitisk talesperson.