Centerpartiet lokalt

Ingångsavdrag

Många har idag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Inte minst unga och nyanlända. Sverige riskerar att klyvas mellan de som har ett jobb och de som inte har ett jobb. Och tröskeln in på arbetsmarknaden är hög. Därför vill vi göra särskilda satsningar på enkla jobb, för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ingångsavdrag

Många har idag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, inte minst unga och nyanlända. Vi vill därför att alla ska slippa arbetsgivaravgift under de två första åren på arbetsmarknaden. Skattesänkningen har potential att skapa över 45 000 jobb.

Vi vill införa ett ingångsavdrag där arbetsgivaravgiften slopas under de två första årens arbete. På så sätt kan många fler komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Framförallt unga och de många nyanlända flyktingar som idag är arbetslösa.

Svensk arbetsmarknad präglas av en allvarlig tudelning. Utan jobb står de med mindre utbildning, de med sämre svenskkunskaper och de som saknar yrkeserfarenhet. Inom några år förväntas utsatta grupper utgöra närmare 80 procent av de arbetslösa. Prognoserna pekar på ett ökat utanförskap och ökad strukturell arbetslöshet. Utvecklingen är allvarlig och måste brytas medan tid finns.

Det krävs därför reformer som effektivt förmår bryta detta utanförskap. En av de absolut viktigaste åtgärderna som krävs är att det blir billigare att anställa människor som idag har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. För att bli så kraftfull som möjligt bör en sådan skattesänkning vara inriktad på det kritiska inträdet på arbetsmarknaden, samtidigt som skattesänkningen bör vara allmängiltig och inte stigmatisera vissa arbetssökande.

Vi föreslår därför ett ingångsavdrag:

  • Slopad arbetsgivaravgift de första två åren. Det gäller för alla, till exempel nyanlända, unga eller långtidsarbetslösa som inte tidigare haft jobb.
  • Gäller de första 16 000 kronorna av månadslönen. På så sätt koncentreras sänkningen till de grupper som behöver den bäst.
  • Slopar även arbetsgivaravgiften helt för personer under 18 år. Genomförs för att unga ska kunna extrajobba utan att ingångsavdraget påverkas.
Läs mer
Läs hela rapporten här

Emil Källström
Adjungerad ledamot i det verkställande utskottet. Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Vä...