Långtidsarbetslöshet och etablering

Med pandemin har tudelningen på arbetsmarknaden ökat. De som tidigare haft svårt för att få arbete har fått det ännu svårare. Långtidsarbetslösheten har ökat. Vi tycker att det är självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Att snabbt komma in i jobb är också en nyckel för integrationen och till att bidra till vår gemensamma välfärd. Därför vill vi se fler jobb för att snabbare kunna få in en fot på arbetsmarknaden och för att bryta långtidsarbetslösheten.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra chanserna för nyanlända och långtidsarbetslösa genom utvidgade etableringsjobb.
  • Satsa på att öka effektiviteten i subventionerade anställningar.

sol-has-bg sol-light-text

Jobb för etablering och långtidsarbetslösa

Det finns i dag hundratusentals människor som behöver ett jobb, och det snabbt. Att fler människor jobbar är det enda sättet för att se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och bygga en framtid i Sverige.

Vi har därför drivit på för införandet av det så kallade intensivåret, som kombinerar intensiv svenskundervisning och praktik för de nyanlända. Men det behövs mer.

Gör det billigare att anställa

Det är bättre att göra det billigare att anställa och låta människor behålla mer av sin lön än att subventionera lönerna. Det är också viktigt att det lönar sig att gå från bidrag till jobb. Men i dag behövs det fler verktyg för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att komma i arbete och bryta långtidsarbetslösheten.

Centerpartiet har bidragit till införandet av etableringsjobben. En subventionerad anställningsform som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa, och som arbetsmarknadens parter kommit överens om formerna för. Vi vill att etableringsjobben utvidgas till bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal.

Vi vill även se fokusering på och förstärkning av nystartsjobben som är den typ av subventionerade anställning som visat sig mest effektiv.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.