Långtidsarbetslöshet och etablering

Med coronapandemin har tudelningen på arbetsmarknaden ökat. De som tidigare haft svårt för att få arbete har fått det ännu svårare. Långtidsarbetslösheten har ökat. Vi tycker att det är självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Att snabbt komma in i jobb är en nyckel för integrationen, men också för att bidra till vår gemensamma välfärd. Därför vill vi se fler jobb för att snabbare kunna få in en fot på arbetsmarknaden och för att bryta långtidsarbetslösheten.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra chanserna för nyanlända och långtidsarbetslösa genom utvidgade etableringsjobb.
  • Se en fokusering på effektivare subventionerade anställningar.

sol-has-bg sol-light-text

Jobb för etablering och långtidsarbetslösa

Det finns i dag hundratusentals människor som behöver ett jobb, och det snabbt. Att fler människor jobbar är det enda sättet för att se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och bygga en framtid i Sverige.

Vi har därför drivit på för införandet av det så kallade intensivåret, som kombinerar intensiv svenskundervisning och praktik för de nyanlända. Men det behövs mer.

Gör det billigare att anställa

Det är bättre att göra det billigare att anställa och låta människor behålla mer av sin lön än att subventionera lönerna. Men i dag behövs det fler verktyg för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att komma i arbete och bryta långtidsarbetslösheten.

Vi vill att vägen in på, och tillbaka till, arbetsmarknaden ska förstärkas genom att parternas etableringsjobb, med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, utvidgas till bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal.

Vi vill även se fokusering på och förstärkning av nystartsjobben som är den typ av subventionerade anställning som visat sig mest effektiv.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.