Ungdomsarbetslöshet

Unga behöver få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Genom anpassade turordningsregler och ett tydligt jobbfokus i skolan gör vi det lättare för dig som är ung att få ett jobb. Vi vill också göra så att fler får förmedla de lediga jobb som finns. På så sätt kan olika arbetsförmedlingar bli specialister på olika områden.

Centerpartiet vill:

  • Sänka kostnaderna för att anställa ungdomar
  • Förbättra lärlingssystemet

sol-has-bg sol-light-text

Det behövs en politik för riktiga jobb

Det behövs en politik för riktiga jobb. Mycket behöver göras för att unga ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. I Sverige kostar det mycket att anställa eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna, så att företagen kan anställa fler.

Bland annat behöver reglerna som styr jobben ändras. Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med riktiga jobb, rörlighet och omställningsförsäkringar som hjälper dig när du slutar eller byter jobb. Din trygghet på jobbet ska ligga i att du är duktig på det du gör, inte hur länge du haft ditt jobb.

I Sverige kostar det mycket att anställa eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna så att företagen kan anställa fler.

Vi vill också att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner genom särskilda avtal för anställningar för de som är nya på arbetsmarknaden. Det är naturligt att den som inte har någon arbetslivserfarenhet tjänar mindre än den som har jobbat i många år. Det blir då möjligt att få in en fot på arbetsmarknaden och därmed fortsätta sin lönekarriär. Här behöver arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningarna och arbetsgivarna som förhandlar om lönerna, börja ta ansvar även för personer som står utan jobb.

Vi vill att det ska det finnas flera olika aktörer som hjälper till att stötta dig som är arbetssökande och som kan specialisera sig på olika områden. Genom arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen vill vi också att du som söker jobb ska kunna välja att gå till den aktör du tror kan hjälpa dig bäst. För att utbildningar mer än idag ska leda till jobb behöver skolorna och företagen samarbeta mer.

Praktisk kunskap är lika viktig för företag som teoretisk och vi vill göra det lättare att få ett jobb genom att införa ett lärlingssystem.

Det ska också vara lättare att driva eget företag. Unga som vill starta företag har ofta brist på kapital, vilket kan göra det svårt att sätta igång.

Vi vill ta bort åldersgränsen för att få starta-eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen så att också du som är över 18 men under 25 kan få bidrag. Vi vill också göra det möjligt att få stöd även om man inte är arbetslös.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.