Ungdomsarbetslöshet

Unga behöver få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Genom en moderniserad arbetsrätt med bland annat anpassade turordningsregler och ett tydligt jobbfokus i skolan gör vi det lättare för unga att få ett jobb. Vi vill också göra så att fristående förmedlare matchar till de lediga jobb som finns. På så sätt kan olika förmedlare även bli specialister på olika områden.

Centerpartiet vill:

  • Sänka kostnaderna för att anställa ungdomar
  • Utveckla och satsa mer på yrkes- och lärlingsutbildningar

sol-has-bg sol-light-text

Unga behöver riktiga jobb

Mycket behöver göras för att unga ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. I Sverige kostar det mycket att anställa eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna, så att företagen kan anställa fler unga.

Vi har drivit på för en modern arbetsrätt och nu kommer reglerna som styr jobben ändras enligt parternas överenskommelse med bakgrund i januariavtalet (2019–2021).

Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med riktiga jobb, rörlighet och omställningsförsäkringar som hjälper dig när du slutar eller byter jobb. Din trygghet på jobbet ska ligga i att du är duktig på det du gör, inte hur länge du haft ditt jobb.

Sänk företagens kostnader för att anställa

I Sverige kostar det mycket att anställa eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna så att företagen kan anställa fler unga.

Gör det enklare att få ett första jobb

Vi vill också att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner genom särskilda avtal för anställningar för dem som är nya på arbetsmarknaden. Det är naturligt att den som inte har någon arbetslivserfarenhet tjänar mindre än den som har jobbat i många år. Det blir då möjligt att få in en fot på arbetsmarknaden och därmed fortsätta sin lönekarriär.

Här behöver arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningarna och arbetsgivarna som förhandlar om lönerna, ta mer ansvar för personer som står utan jobb.

Fler möjligheter än bara Arbetsförmedlingen

Vi vill att det ska det finnas flera olika aktörer som hjälper till att stötta dig som är arbetssökande och som kan specialisera sig på olika områden. Genom reformeringen av Arbetsförmedlingen vill vi också att du som söker jobb ska kunna välja att gå till den aktör du tror kan hjälpa dig bäst. För att utbildningar, mer än i dag, ska leda till jobb behöver även skolorna och företagen samarbeta mer.

Praktisk kunskap är lika viktig för företag som teoretisk och vi vill göra det lättare att få ett jobb genom att utveckla och satsa mer på yrkes- och lärlingsutbildningar.

Det ska också vara lättare att starta och driva eget företag oavsett ålder.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.