Jordbruk och livsmedel

Det svenska jordbruket är avgörande för att vi ska få klimatsmart svensk, sund mat med god djuromsorg. Djur på svenska gårdar omfattas av ett av världens starkaste djurskydd och vårt jordbruk är en förutsättning för en levande landsbygd, öppna landskap och vår biologiska mångfald. Tyvärr har svenska gårdar svårt att konkurrera med importerad mat när det kommer till pris. Vi vill stärka den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka den svenska matproduktionen.

Centerpartiet vill:

  • Att vi producerar åtminstone 80 procent av den mat som vi konsumerar.
  • Att övriga EU-länder ska närma sig Sveriges höga krav på miljö- och djurskyddsområdet
  • Förenkla och påskynda omställningen till ett fossiloberoende jordbruk

Läs Centerpartiets jordbruksrapport , 3.7 MB.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ett livs- och konkurrenskraftigt svenskt lantbruk är en säkerhetsfråga

Alla svenska riksdagspartier har enats om målet att den svenska matproduktionen ska öka. Det är en fin målsättning, men kräver åtgärder för att bli verklighet.

Centerpartiet vill att det ska antas nationella och uppföljningsbara mål för produktionen och försörjningsförmågan av livsmedel i Sverige. En målsättning ska vara att vi producerar åtminstone 80 procent av den mat som konsumeras och som vi har goda förutsättningar att producera i Sverige.

Lönsamheten måste öka

För att ta tillvara Sveriges fulla potential som ett mat- och dryckesland måste lönsamheten och konkurrenskraften förbättras i hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Kostnaderna för att driva företag behöver sänkas och politiken ett stort ansvar att bidra genom sänkta skatter och minskat regelkrångel. Det behövs även ökad forskning och innovation.

Lika spelregler krävs

Det svenska jordbrukets status behöver höjas och ska inte ses med andra glasögon än andra näringar när det gäller möjligheten att skapa jobb och tillväxt.

Sverige behöver bli mer tongivande på europeisk nivå där många av de jordbrukspolitiska besluten fattas. Bland annat behöver vi driva på för att övriga EU-länder närmar sig Sveriges höga krav på djurskydd och miljö.

Det är inte rimligt att andra EU-länder vinner konkurrensfördelar genom att exempelvis ge kor sämre möjligheter att utöva sina naturliga beteenden eller genom att ta bort knorren på grisarnas svansar.

Livskraftig matproduktion i Sverige gör oss mindre sårbara

Svenskt jordbruk och livsmedelssektor kan bli ännu viktigare för att trygga den svenska matförsörjningen liksom den globala. Även under en kris.

Genom att minska beroende av bland annat fossil diesel kan vi minska den svenska matens klimatpåverkan, göra oss mindre sårbara och stärka vår konkurrensförmåga jämfört med andra länder.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.