Vapen

Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar ska ha rätt att använda sina vapen.

Centerpartiet vill:

  • Stoppa illegala vapen från att komma in i Sverige
  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än i dag
  • Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Viktigt att skilja på den lagliga och den illegala vapenhanteringen

När det gäller illegala vapen vill vi stoppa dem från att komma in i Sverige genom att förbättra det gränsöverskridande arbetet mot vapensmuggling. Tullverket måste få de pengar de behöver för att agera när det finns misstanke om vapensmuggling.

Vi vill också införa möjlighet att utdöma restriktioner, utöver fängelsestraff, för bland annat vapenbrott. På så sätt kan risken minska för återfallsbrottslighet efter avtjänat fängelsestraff.

Den legala vapenhanteringen fungerar överlag bra

Lyckligtvis är det få legala vapen som hamnar i fel händer. Det är ganska ovanligt att legala vapen används i brottslig verksamhet. Därför ska vi inte krångla till det för sportskyttar och jägare i onödan.

Samtidigt är det viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än i dag. Jägare och sportskyttar måste självklart också ha en ansvarsfull hantering av sina vapen, som förvaring i vapenskåp.

Minska krånglet för dem med licens som vill byta vapen

I dag måste en licensinnehavare som vill sälja sitt vapen och köpa ett annat, nytt eller begagnat vapen, först söka licens på det nya vapnet hos polismyndigheten. En process som kan ta flera månader.

En enklare lösning skulle vara att personen lämnar in sitt vapen till en vapenhandlare för försäljning och hämtar ut det nya vapnet i utbyte och vapenhandlaren skickar sedan in nödvändiga papper till polismyndigheten för licensbyte.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.