Vapen

Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar skall ha rätt att använda sina vapen.

Centerpartiet vill:

  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag
  • Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen
  • Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Tydliga och förutsägbara regler

Vi tycker att det är viktigt att skilja på den lagliga och den illegala vapenhanteringen.

Den legala vapenhanteringen fungerar överlag bra. Lyckligtvis är det få legala vapen som hamnar i fel händer. Det är ganska ovanligt att legala vapen används i brottslig verksamhet och därför ska vi inte krångla till det för sportskyttar och jägare i onödan.

Det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än idag.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.