Centerpartiet lokalt

Vapen

Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar skall ha rätt att använda sina vapen.

Centerpartiet vill:

  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag
  • Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen
  • Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

Tydliga och förutsägbara regler

Vi tycker att det är viktigt att skilja på den lagliga och den illegala vapenhanteringen.

Den legala vapenhanteringen, som sportskyttar och jägare står för, fungerar överlag bra. Lyckligtvis är det få legala vapen som hamnar i fel händer. Det är ganska ovanligt att legala vapen används i brottslig verksamhet.

Det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än idag.

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson