Centerpartiet lokalt

Varg och andra rovdjur

Jakt är en naturlig del av rovdjursförvaltningen. Vi vill att de svenska stammarna av varg, björn, järv, lo och kungsörn ska bevaras. Samtidigt måste man ta hänsyn till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Vi vill också öka människors förståelse för rovdjur.

Centerpartiet vill:

  • Att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet
  • Att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam
  • Öka möjligheterna att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp av rovdjur

Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom vid rovdjursangrepp

Centerpartiet införde i Alliansregeringen licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg. Vi ökade också det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur. Vi tycker att rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån vad forskningen säger. Jakt är en naturlig del av förvaltningen.

Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom om du tror att rovdjur ska angripa dig. Du ska heller inte behöva betala extra för försäkringar för att skydda dig, dina tamdjur och husdjur mot rovdjur. Vi tycker att du ska kunna känna dig trygg med att du ändå får betalt om något händer.

Centerpartiet anser att det ska det möjligt att jaga säl genom licensjakt och det finns nu ett tillkännagivande från riksdagen (från mars år 2019) till regeringen om detta. Anledningen är att det ökande antalet sälar hotar fiskbestånden i Östersjön. Sälen orsakar också stora skador på kustfisket och förstör fiskeredskap, vilket leder till stora kostnader. Den möjlighet till skyddsjakt på säl som i dag är tillåten har visat sig vara svår att utnyttja fullt ut. Licensjakt på säl kan införas i dagsläget utan att sälarnas bevarandestatus hotas.


Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Landsbygdspolitisk talesperson. Ordförande i Miljö- och jord...