Varg och andra rovdjur

Många människor känner oro för rovdjursangrepp och det behöver tas på allvar. Jakt är en naturlig del av rovdjursförvaltningen. Vi vill att de svenska stammarna av varg, björn, järv, lo och kungsörn ska bevaras och att det är viktigt att ta hänsyn till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Vi vill också öka människors förståelse för rovdjur.

Centerpartiet vill:

  • Att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet
  • Att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam
  • Öka möjligheterna att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp av rovdjur

sol-has-bg sol-light-text

En trovärdig rovdjurspolitik kräver en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande. Det stärker förtroendet för rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.

Centerpartiet införde licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg under Alliansregeringen 2006-2014. Vi ökade också det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur. Det är något vi vill bygga vidare på. Att flytta över beslutsfattande i jaktfrågor till EU-nivå är inget som vi vill.

Vi tycker att rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån vad forskningen säger och ta hänsyn till att rovdjuren kan röra sig över stora områden, inte sällan över landsgränser. Därför vill vi att vargen ska samförvaltas med Norge.

För att öka acceptansen för vargförvaltningen anser Centerpartiet att vargstammen som ett första etappmål ska begränsas till de 170 individer som riksdagen tidigare angett som lägsta antal. Centerpartiet menar även att vargförvaltningen kan förbättras genom att minska antalet vargar i de områden där koncentrationen är som störst.

En effektivare skyddsjakt och att sätta upp rovdjursavvisande stängsel är andra användbara åtgärder för att öka acceptansen för våra rovdjur.

Även säl är ett rovdjur som behöver förvaltas genom licensjakt. Det stora antalet sälar som i dag finns i Östersjön hotar tillsammans med fågeln skarv, våra fiskbestånd. Båda arterna orsakar stora skador på kustfisket och förstör fiskeredskap, vilket leder till stora kostnader. Därför behöver jakten på både säl och skarv öka.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.