Varg och andra rovdjur

Jakt är en naturlig del av rovdjursförvaltningen. Vi vill att de svenska stammarna av varg, björn, järv, lo och kungsörn ska bevaras. Samtidigt måste man ta hänsyn till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Vi vill också öka människors förståelse för rovdjur.

Centerpartiet vill:

  • Att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet
  • Att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam
  • Öka möjligheterna att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp av rovdjur

sol-has-bg sol-light-text

Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom vid rovdjursangrepp

Centerpartiet införde i Alliansregeringen licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg. Vi ökade också det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur. Vi tycker att rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån vad forskningen säger. Jakt är en naturlig del av förvaltningen.

Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom om du tror att rovdjur ska angripa dig. Du ska heller inte behöva betala extra för försäkringar för att skydda dig, dina tamdjur och husdjur mot rovdjur. Vi tycker att du ska kunna känna dig trygg med att du ändå får betalt om något händer.

Centerpartiet anser att det ska det möjligt att jaga säl genom licensjakt, vilket nu är möjligt efter ett tillkännagivande som vi drivit i riksdagen. Anledningen till att licensjakt behövs är att det ökande antalet sälar hotar fiskbestånden i Östersjön. Sälen orsakar också stora skador på kustfisket och förstör fiskeredskap, vilket leder till stora kostnader. Den möjlighet till skyddsjakt på säl som i dag är tillåten har visat sig vara svår att utnyttja fullt ut. Licensjakt på säl kan införas i dagsläget utan att sälarnas bevarandestatus hotas.

Rennäringen är en viktig näring, som för vidare ett viktigt kulturarv men också levererar klimatsmart kött. Riksdagen fattade år 2013 beslut om ett mål om att rennäringen maximalt ska behöva tolerera tio procents förlust till rovdjur. Många renägare tvingas dock stå ut med betydligt högre rovdjursförluster än så, ibland uppåt en tredjedel av renhjord. Detta har lett till stor frustration inom rennäringen, och många tappar tron på rennäringen som framtid. Det är därför viktigt att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att riksdagens beslutade mål om tio procents toleransnivå verkligen uppfylls.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.