Vård på landsbygden

Sjukvården måste finnas nära människor och vara tillgänglig oavsett var i landet man bor. Det är självklart för oss. Vården ska vara god, nära och tillgänglig. Det är en fråga om trygghet.

Centerpartiet vill:

  • Att alla regioner ska erbjuda digitala besök i primärvården
  • Inrätta vård- och omsorgsutbildningar på fler platser i landet och underlätta etablering av mindre vårdcentraler
  • Stärka ambulanssjukvården med fler ambulanser och kortare responstid på landsbygden

sol-has-bg sol-light-text

Att veta att den bästa tänkbara vården finns där vi bor när vi behöver den, att bli sedd och lyssnad på, att inte behöva vänta för länge på behandling eller operation. Det är något vi alla har rätt till, oavsett var i landet vi lever våra liv.

Ge god tillgänglig vård i hela Sverige

Att arbeta för en jämlik vård i hela landet och sluta hälsoklyftan mellan stad och land, är att bygga hela Sverige starkare. Den digitala vården är inte hela lösningen, men en viktig del av den. Nätläkare är praktiserande läkare som är lika tillgängliga för personer som bor i glesbygd, i socioekonomiskt utsatta områden, som är i riskgrupp, eller bor mitt i storstan. Vi vill att alla regioner erbjuder digitala besök i primärvården.

Vi vet att det kommer att behövas fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal de kommande åren. Vi vill därför inrätta vård- och omsorgsutbildningar på fler platser i landet, och underlätta för fler mindre vårdcentraler på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden att öppna.

Bygga ut ambulansvården

Ambulanserna är en viktig del av sjukvården, inte minst på landsbygden. Genom kortare responstid kan vi ta tillvara förbättringarna i omhändertagandet av patienter med hjärtstopp eller stroke som man uppnått under de senaste decennierna.

Fler ambulanser ökar tryggheten för människor på landsbygden, inte minst för gravida kvinnor som har lång resväg till BB. Vi vill satsa på fler ambulansbilar och fler medarbetare. Det ökar kapaciteten och möjliggör stationering av fler ambulanser på fler platser runt om i landet.

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.